WEBBTIDNING OCH HEMSIDA FÖR MODERATERNA I SALEM
- ny utgåva varje vecka
Söndagen den 24 juni 2018 - klockan 20:13
Biblioteket i Salems centrum
Biblioteket i Salems centrum

Salems centrum föreslås bli ordningsvaktsområde

Salems kommun ansöker tillsammans med centrumägaren och Altira Salem AB (ägare till huset med vårdcentralen m m) om att Salems centrum ska bli ett ordningsvaktsområde. Det innebär att inte bara väktare utan...

Läs mer
Volymstudie sett från gång- och cykelvägen österut.
Volymstudie sett från gång- och cykelvägen österut.

Titta närmare på Fågelsången!

Fullmäktige antog detaljplanen för Fågelsången 14 juni. Planen är ett föredöme för att pedagogiskt visa de olika avsnitten som behandlas: trafikutredning, buller, miljöbedömning, dagvattenutredning...

Läs mer

Imponerande SL-depå i Norsborg

Premiärvisning för C 30-tåget.

Att bygga tunnelbanor är inte bara frågan om att spränga tunnlar, lägga räls och köpa in tunnelbanevagnar. Det behövs också depåer där tågen...

Läs mer

"Starkt av Rönningepartiet att rösta emot sin egen motion"

(www.pixabay.com)

En motion från Anders Klerkefors, Rönningepartiet, om "tidig avveckling av...

Läs mer
Fullmäktige 14 juni

Mycket att prata om på juni-fullmäktige

Lennart Kalderén i talarstolen.

Det var en diger föredragningslista att ta sig an för de förtroendevalda i Salems...

Läs mer
(Foto: Björn Kvist)

Rönninge

Nu blir det sjörensning i Flaten

En grupp privatpersoner har tagit initiativ till att rensa nordvästra viken av Flaten frå...

Läs mer


Miljardinvestering i Grödinge för renare avlopp

SYVAB, sydvästkommunernas vatten- och avloppsbolag, investerar drygt en miljard reningsverket...

Läs mer
Bild från blivande Bovieran i Salem. (www.bovieran.se)

Skolsatsningar i en tid av stora projekt

- Den politiska retoriken om att lärarna är skolans viktigaste resurs får inte vara...

Läs mer

Kommunens krav på SL


Kommunstyrelsen har lämnar synpunkter på SL:s trafikförändringar. Vi politiker...

Läs mer

Utegym vid Söderby Parks näridrottsplats

Det behövs fler poliser i Salem!

DagensSalem.se
Ansvarig utgivare:   Kalderen
Webmaster:   Kalderen