WEBBTIDNING OCH HEMSIDA FÖR MODERATERNA I SALEM
Lördagen den 21 september 2019 - klockan 19:44

Vad händer närmast?


2018-05-12

21 augusti - Barn och Utbildningsnämnd

23 augusti - Kultur- och Fritidsnämnd

27 augusti - Kommunstyrelsens arbetsutskott,
Socialnämnd

28 augusti - Bygg- och Miljönämnd

29 augusti - Kommunstyrelsens tekniska utskott

11 september - Kommunstyrelse.


Läs mer handlingar på www.salem.se !

Skriv utDagensSalem.se
Ansvarig utgivare:   Kalderen
Webmaster:   Kalderen