WEBBTIDNING OCH HEMSIDA FÖR MODERATERNA I SALEM
Fredagen den 5 mars 2021 - klockan 04:53
Rönninge

Nu blir det sjörensning i Flaten


2018-06-17

(Foto: Björn Kvist)
(Foto: Björn Kvist)

En grupp privatpersoner har tagit initiativ till att rensa nordvästra viken av Flaten från näckrosor, gäddnate m m. Kommunens hjälper till med att forsla bort och kompostera avfallet. Även i övriga delar av Flaten kan rensning genomföras.

Gruppen av privatpersoner bor kring den nordvästra viken av Flaten. 
- Låt oss bevara Flaten i ett skick så att alla kan nyttja den för bad, fiske m m, säger Claes Cedergren, representant för fastighetsägarna,  i ett brev till kommunen.

Bostadsrättsföreningen Flatens strand, vid en annan del av Flaten, har tidigare skrivit till kommunen, haft dialog med tjänstemännen, men ärendet har inte förts upp till politikerna i Tekniska utskottet.

Bygg- och Miljöenheten inom Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen har inte haft några invändningar mot sjörensningen, men menar att det är en kortsiktig åtgärd. Den långsiktiga insatsen bör vara fler dagvattendammar, det finns en vid Herrängsparken.

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutade i veckan att bifalla sjörensningen och att MSB ska hjälpa till med bortforsling och kompostering. Insatser ska ske såväl i nordvästra viken som på andra ställen. Åtgärderna ska sedan utvärderas för att pröva om en fortsättning ska ske kommande år.

Björn Kvist, M, ordförande i Bygg- och Miljönämnden:

-  Min uppfattning är att kommunen ska bejaka privata initiativ som har allmänt intresse. Att motverka igenväxning av Flaten är ett allmänintresse. Gångstigen i del av den nordvästra viken i Flaten -  som fortsätter till Irisdalsvägen -  är ett annat allmänt intresse. När detaljplanen för Rönninge Kungsgård m m tas fram är det sannolikt att en långsiktig åtgärd i form av dagvattendamm eller annan anordning kan bli aktuell vid Flatens västra strand. En långsiktig åtgärd med dagvattendamm ska dock inte behöva stå emot en rensning av sjöväxter på kort sikt. 

Skriv utDagensSalem.se
Ansvarig utgivare:   Kalderen
Webmaster:   Kalderen