WEBBTIDNING OCH HEMSIDA FÖR MODERATERNA I SALEM
Fredagen den 5 mars 2021 - klockan 05:20

Plötsligt händer det...


Lennart Kalderén 2018-12-16

Lars Gärde och Rahel Belatchev från Svea Fastighetsutveckling visar illustrationen för Södra Hallsta. (Bild: Alarik von Hofsten)
Lars Gärde och Rahel Belatchev från Svea Fastighetsutveckling visar illustrationen för Södra Hallsta. (Bild: Alarik von Hofsten)

Efter många år av planering och väntan på byggstart har vi de senaste veckorna upplevt en "ketchup-effekt". Tre olika byggprojekt har nu kommit närmare ett förverkligande, i ett av fallen har vi t o m sett en byggstart, efter bara tre års väntan...

Södra Hallsta och Rönninge port 2
I onsdags blev resterna av den gamla dansbanan i Rönninge scenen när Salems kommun och Svea Fastighetsutveckling skrev under planeringsavtalet för att starta detaljplaneringen för Södra Hallsta. Avtalet reglerar bl a de markpriser Svea Fastighetsutveckling betalar kommunen för att uppföra 230 bostäder i området. Tvärleden ska byggas och förbinda Rönningevägen med Salemsvägen, förhoppningsvis med en rondell vid Salemsvägen. Det blir 35-50% hyresrätter i flerbostadshus. 

Här och här beskriver kommunen byggprojektet.

Två dagar senare skrev kommunen under ett planeringsavtal med Vestigia AB om Rönninge port 2, 20-30 bostäder vid korsningen Salemsvägen - Säbytorgsvägen i Rönninge. Målet för planarbetet är att korsningen ska bli en rondell.


Torghuset igång
Bygget av Torghuset vid Rönninge torg har äntligen startat. Detaljplanen vann laga kraft 2015, men sedan har SMÅA haft svårt att komma igång. Efter många diskussioner under tre års tid då vi från kommunen frågade oss om SMÅA skulle backa ur och begå avtalsbrott, blev det ett justerat avtal med fler lägenheter förra året. Därefter inträffade det fullkomligt oväntade att markägarna runt torget överklagade den lantmäteriförrättning som reglerade markytorn. Inte nog med det: SMÅA som var den som skulle bygga, överklagade också de förrättningen.

Markägarnas diskussioner med Lantmäteriet tycks nu ha rett ut eventuella tveksamheter och överklaganderna har dragits tillbaka. Därmed har SMÅA startat bygget vid Rönninge torg. Det är ingen vacker syn, men det blir ett stort antal nya hyreslägenheter i vår kommun.

Skriv utDagensSalem.se
Ansvarig utgivare:   Kalderen
Webmaster:   Kalderen