WEBBTIDNING OCH HEMSIDA FÖR MODERATERNA I SALEM
Tisdagen den 19 februari 2019 - klockan 07:16
100 nya hyresrätter aktuella för beslut

Ta en titt på Norra Vitsippan


2018-07-01


Norra Vitsippan med Lingonstigen till höger, Linnéastigen till vänster och Snickarstigen längst upp. (Från Salems kommuns planbeskrivning)
Norra Vitsippan med Lingonstigen till höger, Linnéastigen till vänster och Snickarstigen längst upp. (Från Salems kommuns planbeskrivning)

Gång- och cykelvägsnätet från Norra Vitsippan (överst) till Salems centrum. (Från kommunens planbeskrivning.)
Gång- och cykelvägsnätet från Norra Vitsippan (överst) till Salems centrum. (Från kommunens planbeskrivning.)

Norra Vitsippan är Bo Klok AB:s svar på mångas önskemål om hyresrätter till rimliga hyror, särskilt inriktade på ungdomar. Området ligger mellan Linnéa- och Lingonstigarna, på södra sidan Prästbodavägen. Ett förslag till detaljplan är nu aktuellt och antagande är planerat till september i höst.

Bo Klok är ett samarbete mellan Ikea och Skanska baserat på tanken att hålla nere byggkostnader och därmed hyror. 

Planerna med Salems kommun säger att Bo Klok AB köper markområdet i Norra Vitsippan av kommunen och planerar för hyresbostäder. För närvarande omfattar projektet ca 100 hyresbostäder. Området ligger relativt nära Salems centrum, ännu närmare till busshållplaten vid Snickarstigen. Salems goda gång- och cykelvägsnät kopplas till Norra Vitsippan.

Projektet består numera av sju hus på 2-4 våningar. Under planprocessens gång har planerna justerats efter synpunkter från kringboende. 

Läs mer om Bo Klok här.

Läs mer om projektet Norra Vitsippan här. Skriv utDagensSalem.se
Ansvarig utgivare:   Kalderen
Webmaster:   Kalderen