WEBBTIDNING OCH HEMSIDA FÖR MODERATERNA I SALEM
Lördagen den 23 mars 2019 - klockan 14:14

Vad händer med Salems centrum?


2018-04-30


Efter ett drygt halvt års förhandlingar med centrumägaren Elisby har kommunen beslutat att avbryta diskussionerna om Alternativ Beta och istället förhandla vidare med andra intressenter om Alternativ Alfa. Kommunen bedömer att ekonomin för projektet inte går ihop.


Vad innebar Alternativ Beta?

Det var centrumägarens förslag att flytta nuvarande köpcentrum ned till grusplanen, med P-garage i botten, sedan affärer och överst bostäder. Totalt var målet 600 nya bostäder.

Och Alternativ Alfa?

Det var kommunen ursprungliga upplägg som gav oss lovande byggidéer från flera byggare. Det innebär att nuvarande köpcentrum ligger kvar och kanske expanderas, förhoppningsvis ned mot parkeringen, att parkeringen kan utvidgas gärna nedgrävd, samt att det blir bostäder och grönstråk på grusplanen. Då är målet 400 nya bostäder.

Och gamla Skyttorpsskolan?

Gemensamt för båda alternativen är att det blir bostäder på den tomten.

Vilken typ av bostäder blir det?

Kommunen har angett minst ⅓ hyresrätter därutöver bostadsrätter, en stor andel mindre lägenheter för unga och äldre salemsbor.

Har pengarna tagit slut för kommunen?

Nej, ingalunda. Detta projekt ska inte bekostas av skattepengar. Byggarna ska genom nya bostäder och uthyrning av affärslokaler finansiera projektet. Kommunen ordnar ny infrastruktur och finansierar det genom att sälja tomtmark på grusplanen och f d Skyttorpsskolan.

Vad händer nu? Blir det något förändrat centrum?

Vi har intresserade byggare som vill förverkliga Alternativ Alfa med oss. Nu övergår förhandlingarna till den inriktningen.

Vad tänker kommunen fatta för beslut?

Kommunen gör inte detta själva, det måste vara ett samarbetsprojekt. Därför är första steget att förhandla fram en lösning som alla parter kan skriva under på. Sedan kommer de kommunala besluten om detaljplan m m.

Det har länge varit ont om parkeringsplatser i centrum.

Ja. Parkeringen ägs till 80% av centrumägaren Elisby. Kommunen äger nedersta raden. Att utveckla parkeringen får hög prioritet i förhandlingarna.

Vad händer med nuvarande köpcentrum?

Det är en fråga för centrumägaren Elisby i första hand. Kommunen står gärna till förfogande för konstruktiva diskussioner.

Ska simhallen rustas upp?

Ja, vi har det i budgeten, men vi avvaktar diskussionerna om Salems centrum för att se om det finns några samordningsfördelar.


Skriv utDagensSalem.se
Ansvarig utgivare:   Kalderen
Webmaster:   Kalderen