WEBBTIDNING OCH HEMSIDA FÖR MODERATERNA I SALEM
Tisdagen den 11 maj 2021 - klockan 18:08
FULLMÄKTIGE I DECEMBER

Över två dussin valärenden och köp av Söderby Parks äldreboende


2018-12-16


December-fullmäktige inleddes med hela 27 valärenden till alla nämnder, bolagsrepresentanter m m. Vi skriver om detta i särskild artikel, här. 

Det första ärendet utan val var att anta en integritetspolicy. Detta är en del av den Brysselstyrda GDPR-komplexet som sägs garantera personlig integritet men som kostar Sveriges kommuner mycket extra jobb och pengar.

Därefter beslutade fullmäktige att gå in som aktieägare i Inera, ett bolag som arbetar med digitaliseringsfrågor för kommuner. Ägandet är minsta möjliga för att kunna vara med och delta i utvecklingen. 

En redovisning av obesvarade motioner godkändes. Eftersom 2018 varit ett valår har antalet motioner ökat flerfaldigt. Men handläggarresurserna är oförändrade så en del motioner kommer att bli försenade (ett års handläggning är regeln). Timtaxan för kontroll av läkemedelsförsäljning godkändes, liksom Södertörns Brandförsvarsförbunds taxa för brandskyddskontroll. 

Kommunens samtliga nämnder fick sedan nya reglementen, som reglerar arbetet i nämnderna. 

Kommunen köper tillbaka fastigheten som inrymmer Söderby Parks Äldreboende, d v s det bolag som äger fastigheten. När kommunen skrev avtal för att Senectus AB skulle bygga och drifta äldreboendet togs en option om återköp inom tre år in i avtalet. Eftersom ett återköp är förmånligt för kommunen har nu detta beslut tagits. Vad händer sedan? Alternativen är vidareförsäljning eller att behålla fastigheten i kommunal drift. Kommunen fortsätter denna process direkt i januari.

Efter avsägelser och fyllnadsval samt anmälan av inkommen motion avslutades fullmäktigemötet. Skriv utDagensSalem.se
Ansvarig utgivare:   Kalderen
Webmaster:   Kalderen