WEBBTIDNING OCH HEMSIDA FÖR MODERATERNA I SALEM
Fredagen den 24 maj 2019 - klockan 00:57

Alliansens bokslut 2014-2018


2018-05-01


Vad har Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och KD fått uträttat under mandatperioden? Det har blivit många beslut, här är några av dem.

Barn, utbildning, kultur och fritid

–   Ökat tid i förskolan (upp till 30 timmar/vecka) för barn som får syskon eller vars föräldrar är arbetslösa eller studerar, även ökad tillgång till fritids i skolan för dessa barn.
–   Lärarna har fått högre löner. Förstelärare har införts.

–   Beslut om ny grundskola för ca 500 elever i Fågelsången

–   En dator per elev i grundskolan och en på fem i förskolan.

–   Arbetet med en 4H-gård vid Ersboda i Rönninge har inletts.

–   Ett läsprojekt för unga har startats i samarbete mellan biblioteket (ökat öppethållande) och skolorna.

–   Nytt konstgräs har lagts på Berga bollplan, en ny mindre konstgräsplan har anlagts vid Salemsvallen.

–   Ökat bidrag till flickors fritidsaktiviteter, vilket lett till resultat.

 

Ekonomi

–   Stabila ekonomiska överskott, bättre än målet 1% av skatter och bidrag

–   Sänkt kommunalskatt med 25 öre till 19:67 per hundralapp, näst lägst på Södertörn och den näst största sänkningen i landet

 

Vård och omsorg

–   Inom individomsorgen satsar vi på verksamhet i Salem istället för att köpa dyra platser i andra kommuner.

–   Ett nytt särskilt äldreboende med 54 platser har invigts i Söderby Park.

–   Grillplatser, utegym och gångstråk i Garnudden för personer med funktionsnedsättning.

 

Miljö

–   En damm för rening av dagvatten har byggts vid Mölle.

–   Sjöarna Uttran och Flaten har blivit friskare men mycket arbete återstår.

–   Hastighetsbegränsning i Rönninge

 

Bostäder

–   Kommunen har köpt mark och planerar för 200 bostäder på Södra Hallsta.

–   Förhandlingar om Salems centrum pågår.

–   Laga kraft-planer för Heliodal, Karlskronaviken, Solliden, Rönninge centrum och Rosstorp. –     Beslut om detaljplan för Bovieran i Fårhagen tas i maj.

 

Övrigt

–   Väktarresurser har satts in för bättre ordning i och kring centrum.

–   Industrimark har sålts för etablering längs Söderby Gårds väg.

–   Första etappen av gång- och cykelbana, har byggts längs Rönningevägen.

–   Salem har röjt väg för att svenska kommuner kan använda “molnlösningar” inom IT.


Skriv utDagensSalem.se
Ansvarig utgivare:   Kalderen
Webmaster:   Kalderen