WEBBTIDNING OCH HEMSIDA FÖR MODERATERNA I SALEM
Tisdagen den 19 februari 2019 - klockan 08:33

- Detta ska åtgärdas!


2018-05-11


Kommunstyrelsens tekniska utskott har beslutat vilka vägar som ska få bättre gatuunderhåll. I år blir det totalt 2,5 milj. för gatuunderhållet.

Det är en del gator och vägar som blivit slitna under den förhållandevis kalla vintern. Söderby Gårds väg har en hel del slitskador och kommer att få en översyn. Söderby Gårds väg är en viktig genomfartsled från Tumba mot E4/E20. 

Delar av Säbytorgsvägen förbi Salems centrum och en sträcka från korsningen med Salemsvägen uppför backen mot Skogsängsskolan är spårig och kommer att åtgärdas.

Nere i Rönninge är det främst en kortare sträcka på Rönningevägen (Tvillingv. - Ängstäppevägen) som kommer att få ny asfalt.Skriv utDagensSalem.se
Ansvarig utgivare:   Kalderen
Webmaster:   Kalderen