WEBBTIDNING OCH HEMSIDA FÖR MODERATERNA I SALEM
Lördagen den 15 juni 2019 - klockan 23:30
NOTISER

Fågelsången, ordningsvaktsområde och ny gatukostnadspolicy


2018-09-23

Ordningsvaktsområde i Salems centrum ska ge större säkerhet (www.pexels.com)
Ordningsvaktsområde i Salems centrum ska ge större säkerhet (www.pexels.com)

Mitt i skriver att idrottshallen vid Fågelsången får större läktare
Efter önskemål från Kultur- och Fritidsnämnden har Kommunstyrelsen beslutat föreslå ytterligare ca 8 miljoner kronor för att läktarplatserna ska öka från 180 till 310. Dessutom finns beslut om att installera solceller på taket. Varken ytan eller volymen på idrottshallen blir större. Parkeringsplatserna ska ligga efter infartsvägen och den allmänna trafiken ska inte köra fram till skolan eller idrottshallen.

Läs Mitt i:s artikel här. 

Södertäljepolisen har tillstyrkt att Salems centrum blir ordningsvaktsområde
Vi har tidigare skrivit om att kommunen ansökt om att få rättighet som ordningsvaktsområden. (Läs här!) Anledningen är att ordningsvakter ska kunna hyras in utöver väktare eftersom de förstnämnda har större befogenheter. 

Södertäljepolisen har nu tillstyrkt. Återstår för en central enhet inom Stockholms Polisdistrikt för att bevilja Salems kommuns ansökan.

Ny gatukostnadspolicy på väg fram
Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen har lagt fram ett förslag till ny gatukostnadspolicy, d v s gatukostnadsavgifter. Enligt lagstiftningen ska dessa vara skäliga. Förslaget skå få en gedigen presentation längre fram. Vi återkommer i frågan.

Skriv utDagensSalem.se
Ansvarig utgivare:   Kalderen
Webmaster:   Kalderen