WEBBTIDNING OCH HEMSIDA FÖR MODERATERNA I SALEM
Tisdagen den 20 augusti 2019 - klockan 03:34

Fortsatt Alliansstyre i Salems kommun


2018-10-30

(Lennart Kalderén, M, Mia Franzén, L, Ankie Bosander, C och Håkan Paulson, KD.)<br /><br />Fotograf: Erik Glimvik
(Lennart Kalderén, M, Mia Franzén, L, Ankie Bosander, C och Håkan Paulson, KD.)

Fotograf: Erik Glimvik


Alliansen i Salem, ett av Sveriges mest varaktiga politiska samarbeten fortsätter. 36

års obrutet förtroende från salemsborna har givit en effektiv service med hög

kvalitet, en god boendemiljö samt ett dokumenterat högt förtroende från kommuninvånarna.


 


De fyra ingående partierna i Alliansen har enats om en om politisk plattform för den

kommande mandatperioden och att samverka i valen till styrelser och nämnder. Inför

fullmäktige i december kommer de ingående partiernas förslag till representanter att

presenteras.


Läs hela överenskommelsen här. 


Salem står inför en expansion i bostadsbyggande, ny grundskola samt underhålls-

och renoveringsbehov. Då är det extra viktigt att ekonomin är stabil. Under

mandatperioden ska detaljplaner för ett antal områden i Salem och Rönninge tas

fram. Rönninge centrum-projektet ska fullföljas.


Det viktigaste projektet i kommunen de närmaste fyra åren blir utvecklingen

av Salems centrum. Salems centrum-projektet står inför en nystart. Ett

samarbete med ny partner förhandlas fram med minst 400 nya bostäder som

mål. Kommunen kommer också att söka vägar att finansiera upprustning av

simhallen och utveckling av biblioteket som delar i centrum-projektet. Fler

parkeringar är en förutsättning.


  • Vi visar tillsammans på inneboende styrka när ett av Sveriges mest varaktiga politiska samarbeten, Alliansen i Salem, fortsätter. Den kommande mandatperioden ser vi särskilt fram emot Salems centrum-projektet och den nya skolan i Fågelsången, säger Lennart Kalderén, M (070-623 29 00).


  • Vi är nöjda och ser fram emot ytterligare fyra år i Alliansen. Vi har fått gehör för flera av våra valfrågor och kommer nu kunna förverkliga en rad vallöften. Vi ska under perioden utreda hur valfriheten för äldre ska öka, hur skolan kan utvecklas med profilklasser och vi ska satsa på folkhälsan genom aktivitetsparker, utegym och fler ”kulanaläggningar”, säger Mia Franzén, L (070-252 99 36).


  • Vi ser fram emot en ytterligare mandatperiod med ett gott borgerligt samarbete, som vanligt byggt på en stabil ekonomi, fortsatt hög kvalitet inom verksamheterna och ett förstärkt miljöarbete, säger Ankie Bosander, C (070-217 80 96).


  • Satsning på folkhälsan är viktig. Både fysisk och psykisk hälsa ska förbättras under perioden, säger Håkan Paulson, KD (070-275 50 29).


Skriv utDagensSalem.se
Ansvarig utgivare:   Kalderen
Webmaster:   Kalderen