WEBBTIDNING OCH HEMSIDA FÖR MODERATERNA I SALEM
Tisdagen den 20 augusti 2019 - klockan 02:45
KONSTGRÄS PÅ PRÄSTBODAÄNGEN

Fotbollen är ingen miljöfara


2018-11-04


I kommunen finns Berga bollplan och Lilla Salemsvallen i Rönninge. Nu tillkommer konstgräs på Präsbodaängen mellan Prästbodavägen och Söderby Gårds väg i Salem. I budgeten föreslås 6 miljoner kronor läggas på den befintliga bollplanen som idag knappt är spelbar. Anslaget ska också innehålla en byggnad med toaletter.

Prästbodaängen blir den första konstgräsplanen i kommundelen Salem. Anledningen är att RSF har sin verksamhet koncentrerad till Rönninge med klubbstuga, klubblokal, förråd m m.

Under ett antal år har kommunen och NCC jobbat med att få den anlagda naturgräsplanen på ängen spelbar. De första åren växte inte gräset, därefter var underlaget för hårt, slutsatsen har nu blivit att lägga på konstgräs istället. 

Varför då en bollplan på Prästbodaängen? Skälet är utbyggnaden av Söderby Park, som NCC exploaterade. I det första avtalet med kommunen från ca 1990 fanns bollplanen med. Naturligtvis har kommunen varit bestämd på att NCC skulle anlägga planen, även om exploateringsavtalet reviderades avsevärt innan de första husen i Söderby Park (Läkarstigen) började byggas i början av 2000-talet.

Är inte konstgräsplaner en miljöfara? På senare år har gummigranulat blandats med konstgräset för att göra underlaget mjukare. De miljöfrågor som finns om granulatet har kommunen bra koll på. Tekniska utskottet har just beslutat anslå 200 000 kr för att skydda miljön runt konstgräsplanerna. Det handlar om "granulatfällor" i dagvattenbrunnar, samt stoppskydd som hindrar att granulatet sprids, dessutom anordningar så att spelarna torkar av skorna när de lämnar planen. Svenska Fotbollsförbundets anvisningar följs.

Utförlig information från kommunen finns att läsa här.

Skriv utDagensSalem.se
Ansvarig utgivare:   Kalderen
Webmaster:   Kalderen