WEBBTIDNING OCH HEMSIDA FÖR MODERATERNA I SALEM
Torsdagen den 18 juli 2019 - klockan 14:52
LOKALA FRÅGOR I SALEM

Frågor vi möter i valrörelsen


2018-09-02


Vi är rätt flitiga på att knacka dörr och samtala vid bord i centrum, busshållplatser och på andra ställer. Vi har noterat några av de frågor vi får. Lite senare i veckan ska vi skriva ut svaren.

Används enbart förskollärare i Salem?

Träd vars rötter växer in på privat tomt

Serveras ekologisk mat i Salems förskolor?

Fortbildning för personalen inom skolan?

Kommunens avgifter för miljökontroller är för höga.

Boulebanan i Skönviksparken har fel underlag.

Kommunen borde prioritera hälsa och rörelse när ni bygger.

Hur är det med de kommunala anslagstavlorna?

Trafikbuller från Skyttorpsvägen

Utökad tid på "Nattis" (förskola nattetid)?

Hundrastgården vid Torparstigen?

Ordningen i Salems centrum?

Kommunikationsutrustningen på Säbyhemmet?

Extra uppgång på Rönninge station?

Strandskydd / gångstig utmed sjön Barrtorp - Sandbäck, plank - promenaden?

Vinkbuss - SöderbyvägenSkriv utDagensSalem.se
Ansvarig utgivare:   Kalderen
Webmaster:   Kalderen