WEBBTIDNING OCH HEMSIDA FÖR MODERATERNA I SALEM
Torsdagen den 18 juli 2019 - klockan 15:58
KRÖNIKA LENNART KALDERÉN

"Kontrasten mellan vårt moderata hantverk och de andra är slående"


Lennart Kalderén 2018-09-05

Bild:Erik Glimvik
Klicka på bilden och se den senaste videon!

“Vi ses på andra sidan”, har varit en av mina stående repliker för att beskriva hur intensiv valrörelsen á la 2018 är fram till de oundvikliga resultaten på valnatten. På måndag är det nya sammanträden, då startar också arbetet med att bygga en ny majoritet för att fortsätta utveckla Salem. Livet fortsätter.

När jag träffar kollegor från övriga Sverige blir det så uppenbart vilken mediaskugga Salem befinner sig i. “Mitt i” har denna vecka en sammanställning där partierna får 200 tecken på sig att tala om vad de tycker i fem olika närliggande spörsmål. Alltså, 200 tecken, det är 2,5 rader, multiplicerat med fem. Idag får jag mail från SVT Södertälje om valrörelsens troligen enda intervju i morgon torsdag, kanske det blir 30 sekunder fyra dagar från valet efter en fyraårig mandatperiod. Från moderat sida har vi försökt fyllt mediegapet med denna lokaltidning, men vår produkt är ju en partsinlaga. Moderatkollegorna i Östersund, Växjö, Örkelljunga och Askersund har det bättre. Lokaltidningarna (ofta flera) kommer ut några dagar i veckan, kanske t o m dagligen.


 Valrörelsen i Salem. Som moderat bärare av “det Lutherska oket” har undertecknad jobbat ganska mycket med det moderata handlingsprogrammet. Till slut blev det ett 8-sidigt specialnummer av pappersupplagan av “Dagens Salem” som jag hoppas ni alla fått i brevlådorna för snart en månad sedan.


Kontrasten mellan vårt moderata hantverk och de andra är slående. Länge var vi ensamma på banan. Till slut kom andra partier med några enklare foldrar och fåordiga Salempunkter, Socialdemokraterna hade trots allt tre sidor samt en illröd framsida. (Fotografiet uppfanns för snart 200 år sedan, :-) ). Ni väljare får bedöma vad som är mest seriöst.


Partiernas program ger starka associationer till önskelistor. Eller också handlar det om att “slå in öppna dörrar”, d v s frågor som redan är beslutade. I många fall ställs politiska krav utan ekonomisk finansiering. I några fall kan man också skönja ett djupare engagemang som ska omsättas på lokalnivå. En ytterligare variant kan vara påståenden man framför nu, som inte framförts tidigare eller som man inte kan backa upp med fakta. I värsta fall kan det t o m handla om öppna personangrepp. Några exempel.


Rönningepartiet vill bygga en “multihall” när Salems centrum ska utvecklas, bl a. De har ingen finansiering för detta. Då kommer den nödvändiga frågan: är skattehöjning vägen? För vår moderata del gäller att den värdefulla marken i och kring centrum ska förvaltas och användas grannlaga. Här behövs det bostäder och bättre parkering i första hand. Annars får vi inte ekonomi på projektet.


Socialdemokraterna säger att de vill bygga fler “billiga hyresrätter”. För det första ska man nog vara oerhört försiktig med att lova “billiga” nybyggda bostäder. För det andra har Alliansen och Socialdemokraterna varit helt eniga om varje byggprojekt de senaste åren, inte minst de projekt som innehåller hyresrätter. I Rönninge centrum, Norra Vitsippan, Södra Hallsta och Salems centrum är vi helt eniga om antalet. Inga andra bostadsområden har föreslagits från (S) sida. Kan man då torgföra att man vill bygga “fler hyresrätter”? Döm själv, är det ett  rekorderligt politiskt agerande?


Till sist “Rönningepartiet revisited”. En av partiets framträdande politiker kritiserar kommunen för att ingå “svaga avtal”, men nämner inte vilka det skulle vara. Kan partiet backa upp denna kritik? I kommunfullmäktige i december blev partiet i december kritiserade av samtliga övriga politiker för att inte tala sanning om kommunens avtal. Kanske Rönningepartiet ska blicka inåt innan man angriper utåt. Ibland är navelskådande rätt diagnos.


Här hade vi några exempel på embryon till lokal debatt. Vi moderater har konsekvent (fram till detta nu) helt koncentrerat oss på att tala för vår egen politik för Salem. “Ett välskött Salem”, “Salems centrum behöver fler bostäder och bättre parkering”, “Salem ska göra sitt för ett hållbart klimat”. “Salem ska ha oslagbara boendemiljöer”. Vi tycker vi backat upp detta med exempel och underlag i ord och bild. Vi kan redovisa en budget som finansierar vår politik. Vi har ett gott “track record” genom de resultat vi och Alliansen levererat.


Vi söker ditt förtroende på nytt!


Och till slut: “Vi ses på andra sidan!”


 

Skriv utDagensSalem.se
Ansvarig utgivare:   Kalderen
Webmaster:   Kalderen