WEBBTIDNING OCH HEMSIDA FÖR MODERATERNA I SALEM
Lördagen den 23 mars 2019 - klockan 14:02
Inför terminsstarten

Läget gott i Salems skolor


2018-08-05


Kommer du ihåg den första skoldagen? Finklädd och nervös stod man där och väntade på läraren och de blivande kompisarna. Lite visste man då, den där augustimorgonen en gång i tiden, om vad som krävs för att skolan ska vara rustad att ta emot alla elever. Hur är skolorna i Salem och Rönninge rustade för höstterminen?

Om två veckor, måndagen 20 augusti startar läsåret 2018/2019. Lärarna börjar en vecka tidigare. 

-  Läget i kommunens skolor verkar vara gott, säger Lennart Ejenäs, M, ordförande i barn- och utbildningsnämnden. Vi har alla rektorstjänster besatta, även alla biträdande rektorer och enhetschefer. Det är inga större brister på behöriga lärare.

Lennart Ejenäs (M)
Lennart Ejenäs (M)


Kommunen har gjort särskilda lönesatsningar i år och nästa år. Vi har garanterat att lärarlönelyftet blir permanent, men förutsätter att staten fullföljer sitt åliggande och gör statsbidraget permanent. Vi har lagt till egna, kommunala pengar för att kompensera de lärare som uppfyller lärarlönelyftets krav men där det statliga utrymmet inte räckt till. Vi har fått bekräftat att detta gett effekt inför terminsstarten.

-  Det är skönt att läget är stabilt. Lärarna är skolans viktigaste resurs, avslutar Lennart Ejenäs.

Skriv utDagensSalem.se
Ansvarig utgivare:   Kalderen
Webmaster:   Kalderen