WEBBTIDNING OCH HEMSIDA FÖR MODERATERNA I SALEM
Lördagen den 15 juni 2019 - klockan 22:33
PLANFRÅGOR PÅ G

Norra Vitsippan och Rönninge Kungsgård till kommunstyrelsen


2018-10-07


Norra Vitsippan

Bygg- och Miljönämnden har antagit detaljplan för Norra Vitsippan och skickat den vidare till kommunfullmäktige. Planen innehåller ca 100 hyreslägenheter i samarbete med Bo Klok AB.

Vi har tidigare skrivit om Norra Vitsippan, klicka här. 

Alla ärenden till kommunfullmäktige går via kommunstyrelsen (29 oktober) och dess arbetsutskott (15 oktober). När detaljplanen nu når kommunstyrelsen adderas ett marköverlåtelseavtal som är kopplat till detaljplanen. Det ena förutsätter det andra. I markanvisningsavtalet finns bl a markpris och bestämmelse om att bolaget ska verka för att Salemsbor ska kunna få företräde. 

Rönninge kungsgård

Efter en lngre tids förarbeten är nu ett planeringsavtal och ett förslag till planuppdrag på väg fram till kommunstyrelsen. Det var några år sedan ett tidigare planprogram var ute på remiss. Därefter har den huvudsakliga markägaren, ägaren till Rönninge kungsgård som ocksä äger den stora ängen ned mot Flaten, kommit fram till hur man vill exploatera sin mark. 

Om kommunstyrelsen antar planuppdrag och planeringsavtal i slutet av oktober startar planeringsprocessen på allvar.

Skriv utDagensSalem.se
Ansvarig utgivare:   Kalderen
Webmaster:   Kalderen