WEBBTIDNING OCH HEMSIDA FÖR MODERATERNA I SALEM
Onsdagen den 19 september 2018 - klockan 20:12
UPPDATERAD

Söderby Gårds väg repareras under augusti, september


2018-07-08

Entreprenörfordon vid gamla kyrkogården på Söderby Gårds väg.
Bild:LK
Entreprenörfordon vid gamla kyrkogården på Söderby Gårds väg.

Kommunstyrelsens tekniska utskott har beslutat om hur pengarna för gatuunderhåll ska användas. Behoven är stora och det behövs prioriteringar. Störst behov finns på Söderby Gårds väg.


Det är en del gator och vägar som blivit slitna under den förhållandevis kalla vintern. Söderby Gårds väg har en hel del slitskador och kommer att få en översyn. Söderby Gårds väg är en viktig genomfartsled från Tumba mot E4/E20. Den största delen av anslaget läggs på avsnittet mellan rondellen och norra infarten till Söderby Park.

Gator som också kan komma ifråga är följande. Delar av Säbytorgsvägen förbi Salems centrum och en sträcka från korsningen med Salemsvägen uppför backen mot Skogsängsskolan är spårig.

Nere i Rönninge är det främst en kortare sträcka på Rönningevägen (Tvillingv. - Ängstäppevägen) som kan bli aktuell.

Skriv utDagensSalem.se
Ansvarig utgivare:   Kalderen
Webmaster:   Kalderen