WEBBTIDNING OCH HEMSIDA FÖR MODERATERNA I SALEM
Torsdagen den 18 juli 2019 - klockan 15:55
NYTT FÖRSLAG FRÅN STATEN

Salems kommun tappar 4,8 miljoner på nya skatteutjämningsförslaget


Lennart Kalderén 2018-09-05


Regeringen har beställt en utredning om skatteutjämningssystemet som skulle ha presenterats i juni men skjutits fram till oktober. SVT kunde dock igår redovisa förslaget. För Salems del innebär det 4,8 miljoner kr mindre per år i intäkter.

-  Detta visar att även kommuner som Salem kan förlora skatteintäkter när man vill skruva i detta svårförståeliga system. Det visar också på att utgångspunkten att skatteutjämningen helt ska finansieras av kommunerna själva är en orimlighet. Om staten vill gå in och utjämna kommunernas standard måste de ta ett eget ekonomiskt ansvar. 
 
-  Det är inte landsbygden som är den stora vinnaren på skatteutjämningssystemet totalt sett. Det är istället kommuner och landsting i södra Sverige som är de största mottagarna, bl a Malmö.
 
-  Salem är visserligen totalt en nettomottagare i systemet, mest beroende på åldersstrukturen med mycket barn och ungdomar, men om förslaget blir verklighet kommer vår ekonomi att försämras och vi får prioritera fram pengar från andra områden i vår verksamhet eller minska resultatet.
 
-  För Stockholms läns landsting är det än värre. Vårt landsting är det enda som betalar in till systemet. Landstingets avgift ska mer än fördubblas till 2,6 miljarder kr. Det verkar som om de bestämt sig för att tvinga fram en skattehöjning. 

Skriv utDagensSalem.se
Ansvarig utgivare:   Kalderen
Webmaster:   Kalderen