WEBBTIDNING OCH HEMSIDA FÖR MODERATERNA I SALEM
Onsdagen den 24 april 2019 - klockan 15:47
ALLIANSENS BUDGETFÖRSLAG

Skolsatsningar, konstgräs och fastigheter i fokus


2018-10-30


Alliansens budget innebär oförändrad skatt samt att målet om 1% överskott nås 2019-2021. Salems centrum-projektet står inför en nystart med förhandlingar om nytt samarbete. Vi väntar ett tydligt resultat till nyåret där målsättningen är minst 400 nya bostäder m m.

Den nya grundskolan med idrottshall i Fågelsången projekteras vidare. Vi avvaktar överklaganden av detaljplanen vilka förhoppningsvis är lösta inom kort. Den stora satsningen på konkurrenskraftiga lärarlöner ligger fast och har redan gett goda resultat. Avgifterna till Kulturskolan kommer att sänkas i tre steg 2019-2021, från dagens 1400 kr/termin till 600 kr/termin år 2021.


Bollplanen på Prästbodaängen är inte fullt spelbar med dagens naturgräs. Därför ska konstgräs läggas där samt en toalett byggas, totalt en investering på 5,8 mnkr.


Kommunen utökar tjänsten som säkerhetssamordnare till heltid beroende på de väktar- och ordningsvaktsinsatser som numera krävs kring centrum och på fritidsgården.

 

  • När Alliansen levererar en budget som uppnår de finansiella målen då läggs också grunden till en stabil verksamhet under den kommande mandatperioden. Vi är mycket nöjda med att satsningen på lärarlönerna går hem. Bra gjort av Barn- och Utbildningsnämnden att ta fram egna pengar för att sänka avgifterna till Kulturskolan, säger Lennart Kalderén, M.


  • Nu har vi fattat beslut om en konstgräsplan även i kommundelen Salem, säger Mia Franzén gruppledare L. Med sin centrala placering kommer Prästboda bollplan kunna användas av både skolor och fotbollsklubbar, och dessutom får unga som bor i Salem närmare till konstgräsplan. Fågelsångsskolans kommande idrottshall blir också ett bra tillskott, inte bara för idrotten utan även som evanemangshall för kultur.


  • Vi glädjer oss åt en fortsatt hög kvalitet inom våra verksamheter och extra mycket åt att kulturskolan kommer att få sänkta avgifter och att vi förstärker miljöarbete bl a genom solceller och "gröna" tak, säger Ankie Bosander, C.


  • Det satsas mycket på den fysiska hälsan, men även den psykiska hälsan kommer att förbättras för både unga och äldre, säger Håkan Paulson, KD.

    Läs hela budgetförslaget här. 


Skriv utDagensSalem.se
Ansvarig utgivare:   Kalderen
Webmaster:   Kalderen