WEBBTIDNING OCH HEMSIDA FÖR MODERATERNA I SALEM
Söndagen den 18 november 2018 - klockan 02:51

"Starkt av Rönningepartiet att rösta emot sin egen motion"


2018-06-24

En motion från Anders Klerkefors, Rönningepartiet, om "tidig avveckling av flyktingpaviljongerna" hade väckt stark kritik. Kommunstyrelsen hade behandlat moitonen rekordsnabbt för att inte missvisande rykten skulle uppstå om att paviljongerna för nyanlända kunde avvecklas tidigt

Lägesuppdateringen visar f n att kommunen behöver paviljongerna åtminstone ett par år framåt.
I fullmäktigedebatten pekade Lennart Kalderén (M) på att motionären hade dragit helt felaktig slutsats när han talade om en "tidig avveckling av flyktingpaviljongerna". Upplevelsen var närmast att Rönningepartiet "fiskade i grumliga vatten" med denna typ av motion. 

Tyvärr var inte motionären närvarande. De närvarande ledamöterna för Rönningepartiet omprövade partiets linje och anslöt sig till kommunstyrelsens förslag om avslag, starkt av dem. Läs motionen och svaret här.

Skriv utDagensSalem.se
Ansvarig utgivare:   Kalderen
Webmaster:   Kalderen