WEBBTIDNING OCH HEMSIDA FÖR MODERATERNA I SALEM
Tisdagen den 19 februari 2019 - klockan 08:22
Riksintresse för Högantorpsvägen

Sveriges Kommuner och Landsting kritiserar Trafikverket


2018-07-01Trafikverket har föreslagit att verket ska slippa driva och underhålla Högantorpsvägen (länsväg 579) som går genom Salems och Södertälje kommuner och att de boende ska ta över ansvaret och kostnaderna för vägen. Salems kommun har kritiserat Trafikverket och hjälpt de boende att försvara sina intressen. Nu har Sveriges Kommuner och Landsting tagit ett nytt ställningstagande där man framför att Trafikverket går för långt i detta och andra fall runt om i landet.

Det var i höstas som ett 60-tal boende fick rekommenderat brev om att de skulle ta över kostnader och drift för Högantorpsvägen. Vägen har funnits där i "urminnes tider", ägd och "driftad" av Trafikverket enligt de principer som gäller i Sverige. 

Bakgrunden är att Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Riksförbundet Enskilda vägar har haft ett samarbetsprojekt för att förtydliga väghållningsansvaret. Trafikverket och SKL har en överenskommelse enligt följande:
  • Staten bör ha ansvar för allmänna vägar på landsbygd och för ett övergripande vägnät i tätort.
  • Kommunerna bör ha huvudansvar för väghållningen i tätort med undantag för det övergripande statliga vägnätet.
  • Enskilda väghållare bör ha ansvar för vägar på landsbygd som främst är till nytta för enskilda.
I ett antal andra fall har Trafikverket drivit och driver liknande processer där boende eller kommuner riskerar att få ta över ansvar och kostnader när Trafikverket själva beslutar att så kan ske (besluten kan överklagas till regeringen). Ett annat omdebatterat fall är länsväg 801 i Söderköpings kommun.

-  Under närmare ett års tid har jag begärt att SKL ska undersöka frågan närmare och "sätta ned foten" mot Trafikverket, säger Lennart Kalderén, M, kommunalråd i Salem. 

-  Jag sitter med i SKL:s samhällsbyggnadsberedning och upplever att jag fått medhåll av mina kollegor där, oavsett partifärg, fortsätter Lennart.

I pressmeddelandet från SKL säger dess ordförande Lena Micko (S), att SKL inte delar Trafikverkets syn på när en väg ska omvandlas från allmän till enskild och att väglagen kan behöva ses över.

-  Trafikverket har därmed fått besked att de måste ompröva sitt agerande, avslutar Lennart Kalderén.

Läs hela SKL:s ställningstagande här.


Skriv utDagensSalem.se
Ansvarig utgivare:   Kalderen
Webmaster:   Kalderen