WEBBTIDNING OCH HEMSIDA FÖR MODERATERNA I SALEM
Fredagen den 18 september 2020 - klockan 09:17
FULLMÄKTIGE

Tummen ned för regeringens Salems-pålaga


Lennart Kalderén 2019-11-23

Bild:Pixabay

Det rådde ett fuktigt novembermörker när fullmäktige startade sitt budgetsammanträde. Debatten blev två timmar lång och - efter ett nödvändigt uppehåll för kaffe och smörgås - blev det voteringar och beslut.

Webbsändningen från fullmäktige kan du se här.


Salem, Världen och 8 miljoner i statlig pålaga

Undertecknad inledde med att teckna bakgrunden till de kärvare tiderna: den europeiska lågkonjunkturen beroende på handelskrig och Brexit samt riksdagsbeslutet om förändrad skatteutjämning vilket drabbar Salem med 8 miljoner mindre i intäkter fr o m 2021. Jag frågade de lokala partierna vars riksdagsgrupper stod bakom beslutet (S, MP, V, C och SD) om huruvida de som Salempolitiker tyckte förändringen var bra eller dålig. Centern i Stockholmsregionen har klart och tydligt tagit avstånd. Miljöpartiet och Vänsterpartiet svarade inte. SD svarade före mötet att även de tog avstånd. Socialdemokraternas Arne Närström sade att “det var inte OK”. Det är bra att majoritet och opposition är överens om detta. Jag anser nämligen att man som salemspolitiker inte gärna kan kritisera åtgärder i budgeten om man samtidigt stödjer regeringsförslaget. 

Viktigt med budget i balans


I mitt inledningsanförande gick jag också in på åtgärderna för att få en budget i balans. Salem har mycket god personaltäthet i länet när det gäller skolan och förskolan samt höga personalkostnader i äldreomsorgen. Vi har därmed ett kvalitetsförsprång och i en situation som denna kan kvaliteten behållas även om vi gör vissa besparingar. Ingen oppositionspolitiker bestred egentligen detta, diskussionen handlade mest om kvaliteten i verksamheten förutsatte oförändrade anslag. 

Fackens demonstration: "Höj skatten! Ned med budgeten!"


Kommunal och lärarfacken hade anordnat en demonstration utanför Murgrönan där budskapen bl a var “Höj skatten, ned med budgeten!”, “Höjda löner!” samt protester mot deras arbetstider. Det underliga beträffande arbetstiderna är att de följer kollektivavtal som arbetsgivaren och Kommunal är överens om. Dessutom har arbetstiderna gällt sedan omkring tio år. De längre helgpass, med längre raster, som förekommer följs också av tre dagars ledighet. För mig är det också underligt att Kommunal vägrar ställa upp på så gott som samtliga salemspolitikers sida och ta avstånd från regeringsförslaget om skatteutjämningen. Därmed är Kommunals budskap inte bara ett uttryck för medlemmarnas åsikter utan också ett exempel på den politiska samverkan man har med Socialdemokraterna, den här gången mot Salems skattebetalare. Jag är inte säker på att det senare är i Kommunals medlemmars intresse. 


Många inlägg


Ett antal fullmäktigemedlemmar var uppe i talarstolen: Arne Närström och Leitrim Kadriu (S), Mia Franzén och Petter Liljeblad (L), Raili Nilsson och Leif Ståhl (C), Håkan Paulson (KD), Berit Carlsson (MP), Sanna Jansson-Wiberg (V), Farzana Khan, Rickard Livén, Lennart Ejenäs, Björn Kvist, Ulla Wickstein och Erik Glimvik (M). 


Moderaterna försökte starta en miljödebatt genom att peka på alla viktiga miljö- och klimatmål kommunen arbetade efter. Miljöpartiet tyckte lakoniskt “Det räcker inte”. 


Klara utslag i omröstningarna


Efter två timmars debatt blev det paus för kaffe och smörgås, som följdes av kvällens clou, omröstningarna. Oppositionens yrkanden i budgetdebatten gick ut på mer pengar till skolan och socialnämnden samt en kostchef och en miljöstrateg. S-budgeten hamnade därmed på underskott 2021 och 2022, Rönningepartiet landade på underskott 2022. V yrkade bifall till S-budgeten. Miljöpartiet stödde också S-yrkandena. Väl att märka är att oppositionspartierna därmed accepterade en större del av Alliansens besparingsförslag. Emellertid röstade fullmäktige på Alliansens budget, oppositionens yrkanden kom som närmast till ett läge med 18 röster mot 12.


Höjd renhållningstaxa


Näst efter budgeten var renhållningstaxan viktigast. SRV Återvinning hade föreslagit en mindre höjning vilket ledde till ett enigt beslut i fullmäktige. Två mindre ärenden från Socialnämnden bifölls. En motion från Rönningepartiets Anders Klerkefors avslogs. Däremot bifölls en motion från Mia Franzén (L), “Ny, len sand på Mölle strand”. Sammanträdestiderna för 2020 fastlades och efter avsägelser, fyllnadsval och anmälan av nya motioner och interpellationer avslutades mötet.


Fullmäktige sammanträder nästa gång torsdag 12 december.


Skriv utDagensSalem.se
Ansvarig utgivare:   Kalderen
Webmaster:   Kalderen