WEBBTIDNING OCH HEMSIDA FÖR MODERATERNA I SALEM
Lördagen den 23 mars 2019 - klockan 14:18
Funktionshinderfrågor

Ulla Wickstein - en eldsjäl för att alla ska kunna delta i samhällslivet


2018-08-05

Bild:Erik Glimvik

"Tillgänglighetsinsatser för personer med funktionsnedsättningar framtaget av Kommunala rådet för funktionshinderfrågor", vilket övedrivet omständligt språk för att försöka beskriva olika anordningar för att göra bad, utegym och möteslokaler möjliga för alla att använda.  Ulla Wickstein (M), har varit ordförande i rådet under hela 15 år. Nu ska vi berätta om de senaste framstegen i Salem.

Ulla Wickstein har varit politiker i Salem sedan 1980-talet i kommunfullmäktige och socialnämnden. Under senare år har funktionshinderfrågorna varit projekt som Ulla helhjärtat engagerat sig i.

-  Som ordförande i Kommunala rådet för funktionshinderfrågor (KRF) arbetar jag och rådet för att personer med olika funktionsnedsättningar ska kunna delta i samhället på samma villkor som alla andra, säger Ulla Wickstein. Bristande tillgänglighet kan innebära svårigheter att deltaga i arbetslivet, i sociala relationer, i utbildning och i demokratiska processer. 20% av befolkningen har en funktionsnedsättning, i vissa fall synlig, i andra fall osynlig. Ett tillgängligt samhälle är bra för alla.

Taktila ledstråk och rullstolshissar

Om du har sett de vita räfflade fälten mellan Salems centrum och Murgrönan, då har du stött på taktila ledstråk som är till för att underlätta för personer med synnedsättningar att ta sig fram i centrum. 

Det finns två särskilda parkeringsplatser för de som behöver komma nära centrum eller kommunalhuset och har särskilda parkeringstillstånd för det. Även dessa har Ulla och rådet sett till att de kommit till, vilket varit mycket uppskattat.

KRF har också sett till att olika hissar installerats i Säby Sim- och sporthall: en stolsitshiss, en rullstolshiss och en lift ned i bassängen. Inne i Murgrönan har det installerats en rullstolslift upp till scenen. En databas på hemsidan som visar tillgängligheten till de offentliga lokalerna har rådet också fått genomförd.

Nere i Skönviksparken finns en särskilt tillgänglig lekplats. I fortsättningen kommer alla nya lekplatser att vara anpassade för tillgänglighet. 
.

Bild:www.pixabay.com

Ramp vid Mölle, ledstråk, bänkar och gymredskap i Garnudden

De senaste "LONA-projekten",  kommer att innebära 1500 m ledstråk i Garnudden, fler sittbänkar och grillplatser samt motionsredskap vid utegymmet i Garnudden. Motionsredskapen är till för muskelsvaga, det ska också bli ett särskilt redskap för personer som behöver rullstol. Kommunen har sammanlagt fått drygt 400 000 kronor för projekten i Garnudden och Mölle.. 

Vid Mölle blir det en 17 meter lång ramp för att rullstolsburna ska kunna komma ned i vattnet och doppa sig på 90 cm:s djup. En 100 meter lång stig ska hårdgöras från parkeringen och ned till bryggorna. En rullstol ska kunna lånas i kiosken.

-  Vår styrka i KRF är det goda samarbete vi har med våra tjänstemän. Vid varje möte i KRF, deltar en representant från varje förvaltning.

Hur ser framtiden för dessa ack så viktiga frågor? 

-  Jag och Rådet arrangerade en äldredag tillsammans med Salem Rehab april – 2017 med temat Aktiv Livsstil – ett koncept för att förebygga fall, det andra temat Hjälpmedel och Bostadsanpassning – vilka regler gäller och vad kan du få hjälp med hos oss. Det var en mycket lyckad eftermiddag. Vi ska försöka upprepa äldredagen i höst. 

-  Vi blir många fler äldre i framtiden. Det krävs stora insatser för att bibehålla hälsan så länge som möjligt. Det gäller även den psykiska hälsan, många äldre är ensamma. Vi har ett rikt föreningsliv. Eternellen har många aktiviteter, det gäller att vi fångar upp de som är ensamma och introducerar dem för de möjligheter som redan finns.


Skriv utDagensSalem.se
Ansvarig utgivare:   Kalderen
Webmaster:   Kalderen