Vad händer närmast?


2018-05-12


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20180914143844-b55b8a2/www/se/include/print_article_content.php on line 297
21 augusti - Barn och Utbildningsnämnd

23 augusti - Kultur- och Fritidsnämnd

27 augusti - Kommunstyrelsens arbetsutskott,
Socialnämnd

28 augusti - Bygg- och Miljönämnd

29 augusti - Kommunstyrelsens tekniska utskott

11 september - Kommunstyrelse.


Läs mer handlingar på www.salem.se !