"Boulebanan i Skönviksparken ska vi göra något åt"


Lennart Kalderén 2018-08-26


Vi har fått påstötning från boule-sällskapet i Rönninge att boulebanan i Skönviksparken inte har det bästa underlaget och därför inte används som den borde. Jag har därför bett Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen att ta kontakt med reperesentant från bouleföreningen för att få de bästa synpunkterna på hur underlaget ska se ut.