God Jul och Gott Nytt År!


2018-12-23


Valåret 2018 var mycket händelserikt med en intensiv valrörelse som krävde kämpainsatser, inte minst lokalt här i Salem. Resultatet blev 32,5 % för oss moderater och en oförändrad majoritet för Alliansen. Kommunens nämnder och styrelser är nu bemannade och den nya mandatperiodens arbete kan börja. Vi tackar för allt stöd under året och önskar God Jul och Gott Nytt År!

DagensSalem.se uppdateras under ledigheterna, men inte lika tätt som vanligt. Vi ses igen efter Trettonhelgen.