Fakta om narkotikakonsumtion


2019-08-23


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200311142944-903d173/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Björn Jonsson, professor i socialt arbete vid Malmö universitet, sade i P1 i veckan att Stefan Löfvens bild "stämmer inte". Björn Jonsson bekräftade BRÅ-rapporten, där gymnasieungdomar tillfrågats, men slog fast att det finns andra undersökningar som pekar åt annat häll. I STAD-rapporten hävdas att konsumtionen är högst bland lägre inkomsttagare. Folkhälsorapporter pekar också åt det hållet. Dessutom anges att konsumtionen är högst i Stockholms län, att den är högre bland yngre och bland män. 

P1-inslaget kan avhöras här.