Skolan i Fågelsången och bostäderna i Norra Vitsippan har vunnit laga kraft


2019-08-23


Detaljplanerna om skolan respektive bostadsprojektet hade överklagats. Nu har högsta instans sagt sitt. Det fanns inga processfel i kommunens beslut. Planerna har därför vunnit laga kraft.