Dagens Salem - julnumret ute


2020-12-13


Läs tidningen här.

R
ickard Livén, nyvald ordförande i Kultur- och Fritidsnämnden intervjuas. "Budget i Coronans tid", nyheter om Salems nyligen antagna budget. Vi skriver också om det nya Rönninge torg.