WEBBTIDNING OCH HEMSIDA FÖR MODERATERNA I SALEM
Torsdagen den 6 maj 2021 - klockan 20:17

Alliansen lägger förslag mot gängbrottsligheten


2018-07-07


I veckan i Almedalen lade Alliansens partiledare fram gemensamma förslag för ökad trygghet och åtgärder för fler poliser, kamp mot gängkriminalitet, insatser mot hedersbrott och mer resurser mot vardagsbrott och sexualbrott.

Lag och ordning är en grundsten i samhällskontraktet som inte får fallera. Detta handlar om verksamhet som måste prioriteras. Alliansen är beredd att göra det som krävs.

Här är några av Alliansens förslag: 

 Öka antalet anställda inom Polisen med 10 000 till år 2024.
 Gör en särskild lönesatsning riktad mot poliser.
 Gör en särskild satsning på ett utrustningslyft som bland annat innebär att samtliga poliser i yttre tjänst ska ha modern skyddsutrustning.
-  Skärp straffen avsevärt för brott kopplade till kriminella uppgörelser, för att fler gängkriminella ska sitta inlåsta längre tid.
 Inför en ny form av påföljd – vistelseförbud – som ska kunna dömas ut för personer som har begått brott och som har anknytning till kriminella gäng. Det innebär ett förbud att vistas i ett visst geografiskt område under en viss tid efter ett avtjänat fängelsestraff.
 Skärp straffen för vapenbrott och att innehav av handgranater ska rubriceras som vapenbrott.
 Stärk vittnesskyddet och skärp straffen för övergrepp i rättssak.
 Inrätta en särskild enhet inom Kriminalvården för unga gängmedlemmar.
 Inför ett nationellt exitprogram för personer som vill lämna kriminaliteten bakom sig.


Här kan du läsa mer om Alliansens konkreta initiativ. Skriv utDagensSalem.se
Ansvarig utgivare:   Kalderen
Webmaster:   Kalderen