WEBBTIDNING OCH HEMSIDA FÖR MODERATERNA I SALEM
Torsdagen den 6 maj 2021 - klockan 20:58
Det gamla Europa

Hansastaden Stade - en medeltida miniatyr några mil från autobahn


Lennart Kalderén 2018-07-22

Bild:LK

Bild:LK

Bild:LK

Bild:LK

Bild:LK

Svenska riksvapnet på rådhusets fasad, men i utlandet? Huvudstad för svenskt territorium en gång i tiden, för länge sedan? Ett län med ett namn som påminner om ett topplag i Bundesliga?

Svar: staden Stade, 45 km väster om Hamburg, 8 km söder om Elbe, vid den mindre floden Schwinge, huvudstad i den svenska besittningen, länet Bremen-Werden. Efter 30-åriga kriget, genom Westfalska freden 1648, fick Sverige Bremen-Werden, Wismar och Vorpommern m m , de senare längs östersjökusten. Stade var en viktig handelsstad som svenskarna befäste. Fram till det stora nordiska krigets slut, efter Carl XII:s död var staden svensk.

Stade besitter dock en längre historia än så. Innan år 1000 fanns bebyggelse på platsen. Staden växte då den ingick i handelsfederationen Hansan som omfattade över 100 städer i norra europa, bland dem Visby, Kalmar och Bergen, störst betydelse hade Lübeck. Wikipedia skriver bra om Hansan, läs mer här.  

Det som fångade min kameras intresse var den historiska mijön i Gamla Stan. Om man så vill, ett Visby eller Gamla Stan i miniatyr med vindlande kullerstensgator och vackra husfasader. Där medeltidens borgare och tjänstefolk drog sina kärror längs smutsiga gator satt idag välmående EU-turister och förtärde Eiskaffé i julivärmen. Förutom riksvapnet var "Schwedishpäckerie" (svenskvaruhuset) det enda synliga minnet av svensktiden. Där fanns ett muséum rik på fynd från sten- och bronsålder samt en ambitiös utställning om Hansan.

För mig var det fascinerande att 600-700 år senare kunna se hamnen och förstå hur handeln bedrevs. Handelns enorma betydelse för tillväxt och framsteg är uppenbar. Här har alltså Stade-borna kunnat dra nytta av ett naturligt vattendrag, floden Schwinge, för att etablera handelsförbindelser via den stora floden Elbe med den stora grannen i öster, Hamburg, men också med Rostock, Lübeck, London, Nederländerna, kanske  ända bort till Reval (nuvarande Tallin) och Novgorod djupt inne i Ryssland. Den medeltida hamnen i Stade är en miniatyr, där de hanseatiska mindre koggarna kunnat ta sig in ända fram till torget där kranen för lastning och lossning fanns.  

Hansastaden Stade är en minivärld från länge sedan flydda tider som vi ska vara glada över att kunna uppleva idag.

Läs mer om Stade här.(Wikipedia) och på tyska här.

Skriv utDagensSalem.se
Ansvarig utgivare:   Kalderen
Webmaster:   Kalderen