WEBBTIDNING OCH HEMSIDA FÖR MODERATERNA I SALEM
Torsdagen den 6 maj 2021 - klockan 21:52
PENDELTÅGEN

Färre växelfel, fortsatta problem, viktigt att staten tar ansvar för sin järnväg


2018-12-09


Två medieinslag den senaste tiden understryker att staten har ansvaret för järnvägarna i Stockholmsområdet.

Pendlarna upplever mycket strul just nu. Är det inte "växelfel" blir det "elfel" och ännu har vi inte drabbats av några ymniga snöfall. Som ledamot av landstingets trafiknämnd blir det två frustrationer: dels att Trafikverkets infrastruktur inte kan fungera bättre, dels att media har så svårt att rikta strålkastarljuset mot statens politiska ansvarför detta. 

Två nyheter den senaste veckan bryter dock mönstret. I den första positiva signalen går Trafikverket och landstingets trafikförvaltning (som är basorganisationen för SL) ut och meddelar att de gemensamt lyckats nedbringa växelfelen med 85% sedan i maj genom ett gemensamt projekt. 

Läs mer här. 

Den andra, kanske inte positiva, nyheten om att landstinget kräver staten på 25 miljoner för de resegarantipengar landstinget betalat ut till pendlare och andra SL-resenärer som drabbats av alltför stora förseningar. Det blixtbelyser att det är statens infrastruktur som inte fungerar. Läs gärna artikeln, men hoppas inte på någon politisk kommerntar från infrastrukturminister Tomas Eneroth. Trafiklandstingsråtdet Kristoffer Tamsons (M) uttalar sig dock här.

Läs mer här. 

Skriv utDagensSalem.se
Ansvarig utgivare:   Kalderen
Webmaster:   Kalderen