WEBBTIDNING OCH HEMSIDA FÖR MODERATERNA I SALEM
Torsdagen den 6 maj 2021 - klockan 21:30
ANALYS

Över 800 fler moderatröster i kommunalvalet


2018-09-14


Detta är en genomgång utifrån vår moderata utgångspunkt. Totalt sett stannade vi på 33,5 %, en tillbakagång på mindre än 2 procentenheter, ett starkt resultat med tanke på det motstånd vi haft av dubbla missnöjeskrafter, SD och Rönningepartiet. Vi är stolta!

Salem trea i Stockholms län

Först och främst ska sägas att ökningar och minskningar i valresultat kan vara dubiösa att analysera. Varje val ska varje röst värvas på nytt, varje val börjar alla från noll. Därför är det lättare att tala om "starka" eller "svaga" valresultat, inte bara utifrån mindre procentuella förändringar utan på avvikelser från normalresultat. 

Med detta sagt dristar vi oss till att säga att Moderaterna i Salems resultat i kommunalvalet är mycket starkt. Utfallet 33,5 % är nummer tre i Stockholms län (vad gäller moderata resultat). Täby och Österåker ligger över, men Salem kommer därnäst på bättre resultat än Danderyd, Ekerö, Lidingö, Tyresö, Huddinge m fl. Vårt resultat är bäst på Södertörn. Vi ligger runt 12:e plats bland moderaterna i riket. 

Över 800 fler röster, kommunal- jämfört med riksdagsval

För att låta det goda självförtroendet flöda ytterligare brukar vi alltid ligga bäst till i Stockholms län när det gäller röstöverskott i kommunalvalet kontra riksdagsvalet. Det gäller även denna gång, vi har 8,6 procentenheter i röstöverskott (33,5% jämfört med 24,9%, över 800 röster fler). Var tredje salemsbo stödjer oss alltså kommunalt, var fjärde röstar moderat till riksdagen.  LANDET???

Vära bästa valdistrikt denna gång var Salem Norra (runt Präsbodavägen samt Snickar- t o m Målarstigarna) och Salem Östra (Söderby Park och Mosshagen. Vårt sämsta distrikt var Salem Södra (fågelstigarna samt Storskogsvägen), även om vi ökade svagt där. Sedan tre val tillbaka är Rönningedistrikten inte våra bästa, vilket har en enkel förklaring: Rönningepartiet.Moderaternas resultat i de olika distrikten:
(förändringar avser procentenheter)


1 Rönninge norra                    33,2% (-4%)
2 Rönninge södra                    30,9 % (-2%)
3 Salem västra                        32,5%  (-3%)
4 Salems centrum m m           33,5%  (-6%)
5 Salem norra                          38,9%  (-2%)
6 Rönninge centrum m m        34,6%   (of)
7 Salem södra                          28,1%  (of)
8 Salem östra                           37,2% (+1%)

SALEM TOTALT                      33,5% (-2%)

När det gäller mandaten i fullmäktige har Alliansen oförändrat 16 av 31 d v s majoritet, de rödgröna har 9 (-1, MP), Rönningepartiet har oförändrat 3 och Sverigedemokraterna har ökat med ett till 3.

Rönningepartiet bakåt i Rönninge

Bland övriga partiers resultat är det två som sticker ut: MP minskar med 3,6 procentenheter och SD ökar med 4,4 till ca 10%, väsentligt under det lokala resultatet i riksdagsvalet. 

Rönningepartiet gick ut hårt i valrörelsen med ett antal olika budskap. Deras främsta budskap var att Lennart Kalderén suttit för länge eftersom han haft platsen som kommunalråd i 20 år. Men den framgång de hoppats på av detta personangrepp uteblev, Rönningepartiet står kvar på 3 mandat och har oförändrat eller en obetydlig minskning i röstandel. Rönningepartiet har minskat kraftigt i Rönninge, mest (-6,6 procentenheter) i Rönninge södra där partiet har sitt ursprung. Däremot har Röp ökat med 6 procentenheter i distrikt 4, Salems centrum m m, troligtvis beroende på missnöje med beslutet om Fågelsångens skola. Moderaternas minskning är också störst där. 

Socialdemokraterna har gjort ett starkt val i Rönninge södra, där de ökat med 3,6 procentenheter. Liberalerna och Centerpartiet har gjort starka val i de båda Rönningedistrikten, norra och södra. SD:s bästa distrikt i kommunalvalet är Salems centrum, Salem södra och Salem östra.SVT:s valresultat, här.


Skriv utDagensSalem.se
Ansvarig utgivare:   Kalderen
Webmaster:   Kalderen