WEBBTIDNING OCH HEMSIDA FÖR MODERATERNA I SALEM
Torsdagen den 6 maj 2021 - klockan 21:02
KRÖNIKA: LENNART KALDERÉN

"Det går att göra klassresor genom skolarbetet"


2018-10-07


För ett par veckor sedan var skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson på besök i Salem. Peter föreläste om skolverkets uppdrag att genom kompensatoriska insatser sträva efter ökad likvärdighet i skolan. Peters föreläsning (jag var med första halvan) var fascinerande där han med enkla retoriska grepp belyste de stora skillnaderna i resultat mellan olika skolor. 

Det är ingen som ifrågasätter att skolan ska sträva efter ökad likvärdighet. Men jag frapperas av att "likvärdighet" dominerar skoldebatten, ofta kombinerat med signalordet "segregation". Det  
negativt laddade mantrat som tonar fram är det självklara, segregation i levnadsstandard skapar olikvärdighet.

För mig borde skoldebatten - och därmed Skolverkets uppdrag - istället kretsa kring att höja skolresultaten för alla. 

Låt oss ta en titt på begreppet "likvärdighet", vad betyder det? "Lika värde" svarar datorn, ingen sensation där. Svensk skolverksamhet sträcker sig från byskolor i glesbygd där elever i olika åldrar samsas i samma klassrum, där gymnastik- och slöjdsalar och annan specialundervisning får ske på annan plats på långa avstånd. Den andra motpolen får representeras av storstadsskolor med ymnigt kulturutbud på näravstånd som kan övervinnas genom en kort tur med kollektivt färdmedel. År det rimligt att ge intrycket att skolpolitiken ska kunna kompensera för att skapa någon slags likvärdighet mellan dessa motpoler? Hur vägs föräldrarnas val av lantlig eller citymiljö för boende och uppväxt in? 

Även om ökad likvärdighet kan vara ett "strävansmål" är det också något av en illusion som inte borde få huvudrollen i debatten.  Ty, då debatten fokuseras i den riktningen riskerar vi förtränga den ännu viktigare frågan om motivation. Om vi endast beskriver skolans prestationer som beroende av nivån på den kommunala skolpengen och socioekonomiska faktorer, avleder vi fokus från de "mjuka" faktorer som är de verkligt avgörande. Den mest angelägna frågan borde därför vara "Hur motivera eleverna till bättre resultat över hela linjen, oavsett föräldrars utbildningsbakgrund och bostadsadress?"

Peter Fredriksson gjorde en för politiker välkänd "retorisk tankefigur". Reser man bara några stationer på tunnelbanan från Skärholmen, med realtivt låga meritvärden för grundskolan, till Mälarhöjden så har meritvärdena ökat avsevärt. Den underliggande tanken är naturligtvis segregation och bristande likvärdighet.

Jag vägrar omfamna denna tankefigur. Det finns stora skillnader i föräldrarnas utbildningsbakgrund, ja. Men det finns ögonblick då jag undrar om de som förfäktar detta resonemang verkligen vill ge intryck av att meritvärdena ökar bara man flyttar tre T-banestationer närmare Stockholms city?

Oavsett hemvist finns det individuell vilja och intresse som avgör elevens prestationer i skolan. Det går att göra klassresor genom skolarbetet. Att plugga på tunnelbanan är en variant. 
Skriv utDagensSalem.se
Ansvarig utgivare:   Kalderen
Webmaster:   Kalderen