WEBBTIDNING OCH HEMSIDA FÖR MODERATERNA I SALEM
Torsdagen den 6 maj 2021 - klockan 21:50

Moderaternas kandidater till fullmäktige i Salem 2018


2018-07-24


Idag har Moderaterna 11 ordinarie ledamöter i kommunfullmäktige samt 6 ersättare. Det mostvarade 35,3% av rösterna. Vi siktar på en ökning.

Kommunfullmäktige har totalt 31 platser samt ersättare. Valresultatet för 2014 finner du här.

1.  Lennart Kalderén, 60 årKommunalråd. Ordf i Kommunstyrelsen. Salem behöver moderat politik och ledarskap. En god ekonomi är grunden, och prioriteringar jobbar jag med varje dag. Kommunen ska vara lätt att
komma i kontakt med. Rönninge ska utvecklas och Salem ska växa med fler bostäder och förändrat centrum. Jag vill jobba vidare med detta.
lennart.kalderen@salem.se
070-623 29 00


2.  Farzana Khan, 43 år


Socionom. Ledamot i Kommunfullmäktige och Socialnämnden samt vice ordf i Salemsmoderaterna. Jag är intresserad av social- och integrationsfrågor och vill bidra till ett tryggare Salem för våra barn och familjer. Jag tror att språket är nyckeln till integration och att egen försörjning är ett steg mot eget ansvar.
hellofarzanak@gmail.com


3.  Erik Glimvik, 31 årUtbildad trafikpilot. Har bott i Salem hela mitt liv. Ledamot i Kommunfullmäktige, vice ordf i Kultur & fritid och ordf i Salemsmoderaterna. Viktigt för mig är att Salem fortsätter att vara en bra
kommun att växa upp och bo i, bra för alla åldrar med skolor, förskolor och äldreomsorg som
vi kan vara stolta över.
erik.glimvik@salem.se


4.  Elisabeth Bovin Exner, 73 år


Bor i kommunens sockendel sen drygt 40 år. Ordf i Socialnämnden. Värnar för att barn och unga
får en bra start. Vill hjälpa nyanlända att integreras i samhället utan att ta resurser från ordinarie verksamhet. Vill ha en förstklassig socialtjänst för alla behövande men till en rimlig kostnad för
skattebetalarna.
e_bovin_exner@hotmail.com


5.  Björn Odelius, 54 år


Affärsman, uppväxt och bott i Salem större delen av mitt liv. Kommunpolitiker i över 10 år, sitter i Fullmäktige och Barn & utbildning. Är moderat kommunpolitiker för att jag tycker att alla unga
och gamla ska ha det bra och ekonomin vara i balans. Alla våra ungdomar ska få samma chans till höga kunskapsnivåer.
bjorn.odelius@salem.se


6.  Olle Glimvik, 70 år


Pensionerad apotekare. Salembo sedan 1975 och aktiv i kommunpolitiken sedan 1986.  Ordförande i Kommunfullmäktige och ersättare i Kommunstyrelsen. Intresserad av kommunal
ekonomi, Salems utveckling och seniorernas förutsättningar.
olle.glimvik@comhem.se


7.  Rickard Livén, 51 år


Lösningsinriktad person med 2 vuxna döttrar och en fru som delat mitt liv sedan 1986. Egen företagare sedan 2005, det har gett mig värdefull erfarenhet att se möjligheter istället för att fokusera på problem. Inte rädd för att ta de beslut som krävs. Barns psykiska hälsa är något
som ligger mig varmt om hjärtat.
rickard@livens.se


8.  Björn Kvist, 70 år


Civilingenjör. Har bott i Salem sedan 1980, sitter i Kommunstyrelsen och är ordf i Bygg & miljönämnden. Jag är intresserad av samhällsbyggnad och miljöfrågor. Jag vill jobba för
att kommunen skall kunna växa och ge en bra boendemiljö för en ökande befolkning med bra
kollektivtrafik och god kommunal service.
bjorn.kvist@salem.se


9.  Jasmina Kosevic, 59 år


Bott i Salem sedan 1999. Civilingenjör i kemi och legitimerad lärare. Sitter sedan 4 år som ersättare i Fullmäktige och Bygg & miljönämnden. Vill fortsätta med att jobba kring frågor som berör Salems utveckling som en mycket attraktiv kommun att bo och
leva i, speciellt när det gäller skol- och inlärningsmiljö.
.jasmina.kosevic@telia.com


10.  Stefan Almå, 58 år


Egen företagare, Salembo sedan 1999. Spelar tennis, innebandy, gärna en runda i våra fina motionsspår. Vill arbeta för ökad tillväxt genom byggande av bostäder, utökat näringsliv och på lång sikt fler gång- och cykelvägar för ökad säkerhet och trygghet. Främst intresserad av Bygg & miljö samt Kultur & fritid.
stefan.alma@gmail.com


11.  Lennart Ejenäs 74 år


Civilekonom. Salembo sedan 1976. Ordf i Barn- & utbildningsnämnden och ledamot i kommunstyrelsen. intresserad av samhällsbyggnads- och skolfrågor. För mig är det viktigt att
kommunens ekonomi sköts så väl att vi både kan ge våra barn en bra skolgång och våra äldre
den omsorg de så väl förtjänar.
lennart@ejenas.se


12. Ulla Wickstein, 76 år


Ledsagare i ett privat företag, Salembo sedan 1969. Ordf i Kommunala rådet för funktionshinderfrågor. Ledamot i Fullmäktige och Socialnämnden. Värnar om äldre och personer med en funktionsnedsättning. Vill skapa förutsättningar för självständighet, självbestämmande i vardagen och ett tillgängligt samhälle för alla.
ulla.wickstein@outlook.com


13. Andreas Lundvall, 43 år


Enhetschef i statlig myndighet. Flyttade till Salem 2007. För mig är det viktigt att alla känner sig välkomna och trygga i kommunen. Jag kommer verka för att vi ska få en ökad närvaro av polis och möjlighet till kameraövervakning av strategiska platser för att minska brottsligheten.
andreas.c.lundvall@gmail.


14. Ilse Forsberg 72 år


Salembo sedan 40 år. Arbetat inom vår äldrevård i 15 år. Ansvarade för evakueringsboende för
flyktingar 2015. Ordf i Kommunala pensionärsrådet, ersättare i Socialnämnden. Vill verka för att äldre och deras anhöriga får stöd och hjälp i livets skiften. Salem ska fortsatt vara en bra kommun att leva och verka i.
ilse.forsberg@comhem.se


15. Sead Kosevic 59 år


Journalist / pedagog. Jag har bott i Salem i nästan 20 år och varit aktiv fritidspolitiker här i 13 år.
Integration och ungdomsfrågor ligger nära mitt hjärta. I de frågorna är tidiga insatser och engagemang viktiga för att hamna på rätt spår. Jag tvekar inte att agera, särskilt när det
gäller ungdomars bästa.
sead.kosevic@telia.com


16. Gun Andersson, 67 år


Salembo sedan 1984. Arbetande pensionär inom funktionsnedsättning och äldreomsorg. Ersättare i Barn- & utbildningsnämnden. Vill att alla barn i Salem ska få växa upp i en trygg miljö i och utanför skolan. Det ska vara arbetsro i skolan och varje skola ska arbeta mot mobbning.
gunjohansson51@gmail.com


17. Janina Stenlund, 52 år


Silviasjuksköterska, föreläsare, samordnare anhörigstödsfrågor. Specialist inom kognitiva sjukdomar och ett personcentrerat arbetssätt. Kom från Polen för 25 år sedan, Salembo sedan 2002. Brinner för skol- och äldrefrågor. Tydlighet och helhetstänk i samband med beslut är viktigt för mig.
janinas@hotmail.se


18.  Mats Röhr, 58 år


Egen företagare, projektledare för komplexa investeringsprojekt, allt från vattenreningsverk till läkemedelsfabriker. 12 år inom kommunpolitiken: Fullmäktige, Kommunstyrelsen, Tekniska utskottet, Bygg- & miljönämnden samt Näringslivskommittén. Vill kombinera invånarnas behov med en vacker och funktionell miljö.

mats@mrconsulting,se


19. Mats Ershammar, 75 år


Salembo sedan 35 år. Har jobbat många år med att planera och utveckla forsknings- och utvecklingscentra samt företagsnätverk på olika nivåer. Jag vill att ungdomar och
entreprenörer får bättre verktyg att bygga sig en stark framtid i Salem, liksom att seniorer kan
bo kvar och trivas här. 
mats.ershammar@gmail.com


20. Hugo Löwegren, 18 år


Gymnasist. Jag har bott i Salem hela mitt liv och börjar nu tredje året på Samhälle/Beteendelinjen på Hermods gymnasium. Medlem också i MUF. 
hugo.lowegren@gmail.comSkriv utDagensSalem.se
Ansvarig utgivare:   Kalderen
Webmaster:   Kalderen