WEBBTIDNING OCH HEMSIDA FÖR MODERATERNA I SALEM
Torsdagen den 6 maj 2021 - klockan 20:15
Alliansen

"Sveriges krisledningsförmåga behöver stärkas"


2018-07-31


På en pressträff idag presenterade Alliansens partiledare 10 punkter för att stärka Sveriges förmåga att hantera kriser.

Två av nyheterna:

"Alliansen vill att regeringens krisledningsorganisation ligger i Statsrådsberedningen, som leds av Sveriges statsminister."

"Sjöfartsverkets helikoptrar måste utrustas med brandbekämpningsutrustning. Sverige bör även ha en egen kapacitet vad gäller flygplan med vattenbombningsmöjligheter, eventuellt i samverkan med andra länder."

Texten nedan är från Alliansens pressmeddelande.

Oavsett vilka slutsatser som vi kommer kunna dra när det gäller bränderna i Sverige denna sommar finns skäl att redan nu se till att vårt samhälle är bättre rustat för att hantera civila kriser i framtiden.

Det kräver en modern lagstiftning som möjliggör att krissituationer kan hanteras utan dröjsmål. Det innebär också att vi måste ha rätt resurser på rätt ställen – och en organisation för krishantering som är erfaren och kompetent.

Därför föreslår Alliansen följande reformer för att stärka Sveriges civila beredskap och öka krishanteringsförmågan:

1. Inrätta ett nationellt säkerhetsråd under statsministern.

2. En snabbare och tydligare statlig krisledning.

3. Satsning på nationell brand bekämpningsförmåga från luften.

4. Tydliggör Försvarsmaktens roll i samband med civila kriser.

5. Inför särskild lagstiftning om hur civila kriser ska hanteras.

6. Förstärk hemvärnet.

7. Bygg ut utbildning av räddningstjänstpersonal.

8. Förbättra villkoren för deltidsbrandmän.

9. Etablera en nationell krisfond.

10. Återinför möjligheten till statligt stöd för skogsbrandsbevakning.

Läs ett mer utförligt PM här.


Skriv utDagensSalem.se
Ansvarig utgivare:   Kalderen
Webmaster:   Kalderen