WEBBTIDNING OCH HEMSIDA FÖR MODERATERNA I SALEM
Torsdagen den 6 maj 2021 - klockan 20:32
RÖNNINGE

Södra Hallsta på väg för planuppdrag


2018-11-18


Efter en idétävling valdes Sveafastigheter och Vestigia ut för den vidare planeringen av Södra Hallsta och Rönningeport 2. Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen har nu förhandlat vidare och i december beräknas kommunstyrelsen behandla ett planeringsavtal.

Kommunen utvärderade inkomna anbud i mars i år. Grunderna för projektet är 200 bostäder i flerbostadshus samt 30 i småhus i själva Södra Hallsta. Minst 30% ska vara hyresrätter. Tvärleden, mellan Rönningevägen och Salemsvägen, ska finansieras av projektet. En förskola ska anläggas i norra delen av området. Därtill kommer ett flerbostadshus vid "Rönningeport 2" (korsningen Säbytorgsvägen x Salemsvägen). Skriv utDagensSalem.se
Ansvarig utgivare:   Kalderen
Webmaster:   Kalderen