WEBBTIDNING OCH HEMSIDA FÖR MODERATERNA I SALEM
Torsdagen den 6 maj 2021 - klockan 21:53

745:an förlängs till Uttrans station


2020-12-13


Från och med i morgon kommer 745:an att gå från Uttrans station istället för Mosshagen, meddalar SL. Salems kommun har invänt att det finns risk för att bussarna på morgonen kommer att bli fullsatta eftersom hållplatsen i Uttran kan få ett stort upptagningsområde från Sandstugan, bakom Uttrans f d sjukhus. Trafikförvaltningen har dock vidhållit sin linje med motiveringen att så många som möjligt ska kunna åka i kollektivtrafiken. 

SL:s nyhet om 745


Salems kommuns skrivelse


Trafikförvaltningens svar

Skriv utDagensSalem.se
Ansvarig utgivare:   Kalderen
Webmaster:   Kalderen