WEBBTIDNING OCH HEMSIDA FÖR MODERATERNA I SALEM
Torsdagen den 6 maj 2021 - klockan 20:39
PRÄSTBODA

Debatt och beslut


2018-11-25

Debatten om Prästboda kretsade kring ett flertal olika förslag. Kommunstyrelsens förslag, kristina Bjureklev- Netzells förslag, Rönningepartiets förslag och Socialdemokraternas förslag.

Kommunstyrelsens förslag var att anlägga konstgräs på Prästboda samt en byggnad för toalett och förråd. Lennart Kalderén lade ett tilläggsyrkande om att en dialog skulle startas med de kringboende för att möjliggöra belysning och matchspel.

Kristina Bjureklev-Netzell (L) lade ett eget förslag om att anlägga konstgräs med belysning på Prästboda. Socialdemokraternas förslag var att inte lägga konstgräs på Prästboda utan istället satsa på en idrottsplats vid Lövhagen, ned mot E4:an.

Lennart Kalderén (M) kritiserade Kristina Bjureklev-Netzells förslag eftersom han ansåg att det helt nonchalerade kommunens åtagande från 2006 då kommunstyrelsen uttalade att någon belysning inte skulle anläggas. Uttalandet var en kompromiss med de boende 2006  för att kunna anlägga bollplanen. 

Socialdemokraternas Björn Wivallius pläderade för att kommunen skulle starta planeringen för en stor idrottsplats vid Lövhagen, Wivallius ansåg att Lövhagen låg "centralt". 

Eftersom det totalt fanns fyra förslag var kontrapropositionsvotering nödvändig. I den förberedande voteringen beslutades att Socialdemokraternas förslag skulle ställas mot kommunstyrelsens. De övriga förslagen slogs alltså ut i den förberedande voteringen. 

I huvudvoteringen fick KS-förslaget 15 röster, S-förslaget fick 7 och 5 ledamöter avstod. Därefter biföll fullmäktige Lennart Kalderéns tilläggsyrkande.

Fullmäktige beslutade således att anlägga konstgräs och byggnad för toaletter och förråd för 5,8 miljoner kronor på Prästboda samt att dialog ska startas med de kringboende för att möjliggöra belysning och matchspel.

Skriv utDagensSalem.se
Ansvarig utgivare:   Kalderen
Webmaster:   Kalderen