WEBBTIDNING OCH HEMSIDA FÖR MODERATERNA I SALEM
Torsdagen den 6 maj 2021 - klockan 21:54
Fågelsången

Endast fyra överklaganden av detaljplanen


2018-07-22

Situationsplan för blivande skolan och idrottshallen i Fågelsången. (Salems kommun)
Situationsplan för blivande skolan och idrottshallen i Fågelsången. (Salems kommun)

SVT Södertälje uppger att hundratals salemsbor har överklagat fullmäktiges beslut om detaljplanen för skolan och tillfartsvägen till Fågelsången. Det stämmer inte. Innan sista dagen för överklagande hade fyra sådana inkommit.

SVT-artikeln bygger på opinionsyttringar för omkring ett år sedan då boende i området undertecknade namnlistor mot skolan. Kommunen har därefter lagt stor vikt vid information och samråd under detaljplanearbetet. Bl a har tillfartsvägen lagts om beroende på protester från bostadsrättsföreningen Rönningeborg. Tillfartsvägen dras nu i ett nordligt alternativ ungegär från gångtunneln under Säbytorgsvägen vid Säby bollplan. 

Vi har också fokuserat på att låta arkitekterna ta fram en mycket attraktiv formgivning av skolan och idrottshallen. Det blir två cirkelrunda byggnader. Det blir en vacker skola!

Kommunen har haft möten med bostadsrättsföreningarna Rönningeborg och Salemstaden. Jag upplevde helt andra mer positiva tongångar på informationsmötet på Rönningeborg än tidigare. Min bedömning är att överklagandena riskerar försena skolbygget en del, men vi siktar fortfarande på skolstart höstterminen 2021.

DagensSalem.se skrev utförligt om den blivande skolan i en tidigare artikel, läs här.

Skriv utDagensSalem.se
Ansvarig utgivare:   Kalderen
Webmaster:   Kalderen