WEBBTIDNING OCH HEMSIDA FÖR MODERATERNA I SALEM
Torsdagen den 6 maj 2021 - klockan 20:29

Fasadmaterial valt: keramiska plattor


2018-09-30


Kommunstyrelsens tekniska utskott har beslutat att den nya skolan i Fågelsången och dess idrottshall ska ha keramiska plattor som fasadmaterial. Färgsättningen kommer att beslutas senare.

Skolan i Fågelsången håller på att projekteras. Detaljplanen är visserligen överklagad, men ett avgörande väntas i vinter där kommunens prognos är att överordnande instanser låter detaljplanen vinna laga kraft. 

En del i processen är att bestämma fasadmaterial. Tjänstemännen har utrett, två nämnder har yttrat sig. De alternativ som varit aktuella är:

- Cortenplåt
- Trä
- Keramiska plattor
- Cembritskivor

Efter en hel del diskussion blev beslutet att såväl idrottshallen som skolan ska få keramiska plattor som yttre material. Materialet är mycket brandsäkert, snyggt och motståndskraftigt, det är lätt att byta plattor och förhållandevis enkelt att klottersanera. Skolan får en sockel av betong. Idrottshallen kommer att få dekorativa glaspartier som ger en spännande design. Kommunen återkommer med mer visuell information lite senare.

Skriv utDagensSalem.se
Ansvarig utgivare:   Kalderen
Webmaster:   Kalderen