WEBBTIDNING OCH HEMSIDA FÖR MODERATERNA I SALEM
Torsdagen den 6 maj 2021 - klockan 21:46

Salems centrum föreslås bli ordningsvaktsområde


2018-06-24

Biblioteket i Salems centrum
Biblioteket i Salems centrum

Salems kommun ansöker tillsammans med centrumägaren och Altira Salem AB (ägare till huset med vårdcentralen m m) om att Salems centrum ska bli ett ordningsvaktsområde. Det innebär att inte bara väktare utan också ordningsvakter ska kunna finnas i centrumområdet.

Ordningsvakter har särskilda befogenheter att föra bort individer som bryter mot ordningsreglerna, befogenheter som går längre än väktares.  Bakgrunden till ansökan är att vi under drygt ett års tid upplevt oro och stök i och kring Salems centrumn, inne i biblioteket m m. Personalen upplever stundtals en hotfull stämning, inte minst störningar. I en nyligen avkunnad dom dömdes en person till dagsböter för olaga hot och ringa narkotikabrott. Flera polisanmälningar, bl a om olaga hot, har förekommit,

Ordningsvakter förordnas av polisen och har - till skillnad mot väktare - vissa polisiära befogenheter. De kan bl a avvisa och tillfälligt omhänderta personer som stör ordningen. Läs mer här. 

-  Avsikten är att ordningsvakterna på förekommen anledning och i förebyggande syfte ska kunna medverka till att allmän ordning upprätthålls, samt vid behov ingripa mot brottslig verksamhet, skriver kommunen och övriga ansökanden.

-  Vi accepterar inte hot och stök kring Salems centrum. Därför är det angeläget att vi skaffar oss större befogenheter i att vara på plats och ingripa mot ordningsstörningar, säger Lennart Kalderén, M.Skriv utDagensSalem.se
Ansvarig utgivare:   Kalderen
Webmaster:   Kalderen