WEBBTIDNING OCH HEMSIDA FÖR MODERATERNA I SALEM
Torsdagen den 6 maj 2021 - klockan 19:57
BUDGET 2019-2021

Ännu fler nyheter


2018-11-05


Här följer ytterligare nyheter från investeringsbudgeten, åtgärder i det lilla som inte beskrivits i andra artiklar.

Nästa år läggs ytterligare 1 miljon kronor på gatubeläggning. Säby sporthall får nytt golv 2020 för 650 000 kr. Detsamma gäller Nytorpshallen, där det nya golvet kostar 600 000 kr. Det anslås 300 000 kr per år tre år framåt på laddstolpar för kommunens elfordon. Den kommande förskolan i Södra Hallsta ska byggas och drivas av en extern aktör. Detsamma gäller det LSS-gruppboende som ska finnas i området. Planeringen av området pågår. 

Rönninge gymnasium får nya armaturer nästa år, vilket kostar 1,2 mnkr. Det blir totalt 120 000 kr till nya ljudanläggningar till gymnastiksalarna i Säby, Rönninge skola och Skogsängsskolan. Bergviks brygga ska förlängas för 400 000 kr. 

VA-taxan höjs med 2 kr/kubikmeter nästa år. Höjningar kan väntas även framöver, men beslutas inte nu.

Hela budgetförslaget in i minsta detalj finns att läsa här.

Skriv utDagensSalem.se
Ansvarig utgivare:   Kalderen
Webmaster:   Kalderen