WEBBTIDNING OCH HEMSIDA FÖR MODERATERNA I SALEM
Torsdagen den 6 maj 2021 - klockan 21:11

Det behövs fler poliser i Salem!


2018-02-01


Tyvärr har Sverige något av en nationell polis- och trygghetskris. Mord och skjutningar i utsatta områden, en polis som inte räcker till.
- Det har gått så långt att vi måste tala om att försvara vårt rättssamhälle. Staten måste rusta upp, skärpa både lagarna, rättstillämpningen och höja anslagen, säger Lennart Kalderén, moderaternas kommunalråd.


Moderaterna har i riksdagen lagt ett antal skarpa förslag för att värna rättssamhället. Framför allt behövs 25 000 poliser senast till 2025. Redan nu behövs betydligt bättre polislöner. Straffen måste skärpas, “mängdrabatter” ska inte förekomma, skärpta straff för attacker mot blåljuspersonal och ökade befogenheter för kommunala ordningsvakter. Polislönerna måste höjas, vi är beredda att höja dem med 3000 kr/ månad. 


“Salem - Sveriges säkraste kommun?”

För ett antal år sedan fick vi titeln Sveriges säkraste kommun. Sedan dess har vi tappat, för närvarande ligger vi på plats 71. Den största anledningen är bostadsinbrotten.

- Bostadsinbrotten kommer i vågor, men de är förödande för de kommuninvånare som drabbas. Annars är det tryggt att bo och leva i Salem, precis som det alltid varit. Vår kommun har växt upp med en helt annan social struktur som skapat en unik boendemiljö. Bostadsbyggandet och “Salemsandan” har gjort att vi skiljer ut oss från andra områden med en mer utsatt situation, säger Lennart Kalderén. 

- Men det gäller att vårda boendemiljön och samhällsandan. Till och från har vi sett orosstörningar i och kring Salems centrum, på biblioteket och runt fritidsgården “Huset”. Ibland blir vi översköljda av klotterattacker som måste mötas med sanering.

Det var länge sedan det fanns en närpolis. Om vi moderater fick bestämma skulle antalet poliser öka, men de behöver utbildas först.

Otrygghet accepteras inte i Salem

- Det är en av kommunledningens främsta uppgifter att kontinuerligt trycka på polisledningen i Södertälje för att salemborna ska få fler synliga poliser på gator och torg i kommunen. Det gör vi genom täta kontakter och informationsutbyte. T ex har varje skola en poliskontakt, vi är en samordnande länk till Grannsamverkansprojektet, det anordnas trygghetsvandringar och medborgardialoger.

- Vi tvekar inte om att sätta in fler väktarinsatser för att möta gäng som stör i centrum eller i våra kommunala inrättningar. Vi kan också tänka oss att begära tillstånd för övervakningskameror om det behövs. Handlar det om brottsbekämpning ska polisen rycka ut, men synliga väktare är en god förebyggande insats och en ren trygghetsfaktor för personal och centrumbesökare. Vi försöker också jobba nära centrumägaren som tar sin del av väktarinsatserna. 

- Moderaterna har i riksdagen föreslagit att kommunala ordningsvakter ska få utökade möjligheter. Därför vill vi här i Salem börja med att centrum ska bli ett s k ordningsvaktsområde där det finns större möjligheter för ordninigsvakter att ingripa. Vi tänker inte acceptera otrygghet i våra centrumområden, avslutar Lennart Kalderén.

 

Kommentera     Skriv ut


DagensSalem.se
Ansvarig utgivare:   Kalderen
Webmaster:   Kalderen