Kommunens krav på SL


2018-05-27


Kommunstyrelsen har lämnar synpunkter på SL:s trafikförändringar. Vi politiker har begärt tätare busstrafik och bättre dialog med SL och Trafikförvaltningen om resandestatistiken.

Om en ny busshållplats kan ordnas nedanför Sandstugan (f d Uttrans sjukhus) i Botkyrka kommer buss 725 att gå i 7,5-minuterstrafik i morgon- och eftermiddagsrusningen (7-9 respektive 16-18) mellan Söderby Park och Tumba. Kommunen efterlyser en bättre dialog med Trafikförvaltningen. Vi har inte fått den statistik vi behöver för att föra vettiga resonemang om trafiken i södra Rönninge (buss 731).

Det var några år sedan vi förde resonemang med SL om passningen vid Rönninge station. Vi behöver diskuterade detta igen. Dessutom framför kommunstyrelsen att det bör stå "via Hallunda" på skylten för buss 708 (Tumba-Rönninge stn) för att undvika att resenärerna åker fel. Direktbussen Salem - Fridhemsplan (745) ställs in under högsommaren. Många salemsbor åker med bussen, kommunstyrelsen tycker bussen bör gå året runt.

Pendeltågen?
Det var tänkt att det skulle bli "skip-stop" på Södertäljegrenen under året. "Skip-stop-tågen" skulle ha stannat i Rönninge. Nu är beslutet ändrat - ingen "skip-stop-trafik", vilket också stämmer överens om vår uppfattning.

Pendeltågen har haft problem denna vår. Den allra största felkällan är "signalfel", vilket bl a kan betyda överbelastning. Trafikverkets infrastruktur runt Stockholm har dessa problem. Under våren fanns en period då SL:s entreprenör MTR satte för korta tåg i trafk. Trafikförvaltningen har reagerat på detta, vilket lett till åtgärder från MTR.