"Nattväktarstaten måste fungera!"


2018-07-29

Staty av historisk stadsvakt (www.pixabay.com)
Staty av historisk stadsvakt (www.pixabay.com)

“Klockan är ett och allt är väl!” Så kunde stadsvaktens nattliga rop höras för några sekler sedan. Den medeltida nattpatrullen som med sina ronderingar handfast skapade trygghet, då. Han får stå som symbol för den tidigaste och mest självklara gemensamma medborgarinsatsen. Den kallas “nattväktarstaten”, den minimala offentliga sektorn.


En annan teoretisk modell är “samhällskontraktet”, som kan spåras till den engelske filosofen Thomas Hobbes. Gemensamt skydd behövs från statens sida för att anarki inte ska bryta ut. Det handlar om att bekämpa brand, att skydda från brott och straffa detsamma, att skydda nationen från yttre hot och att stifta lagar. Då som nu bygger kontraktet på att staten levererar dessa basala skydd medan medborgarna accepterar överhetens insatser och betalar dem via skatter.


Från den medeltida stadsvakten har samhällskontraktet i modern tappning vuxit ut rejält. Staten nöjer sig inte med att gå brandvakt, nattväktarstaten har blivit välfärdssamhälle med bl a sjukvård och utbildningsväsende men också till omfördelning av inkomster och försäkringar mot arbetslöshet. Dagens offentliga sektor använder också skattepengar för att bilda myndigheter som ska påverka samhället i önskvärd politisk riktning.


Men nu har saker och ting skett som väcker frågor om hur vi politiker sköter vår uppgift om hur våra gemensamma skattepengar ska användas.Sverige har en omvittnat ambitiös välfärd, men bristerna finns där. Hur är det med ordningsmakt och rättskipning, med räddningstjänst och nationellt försvar? Andelen uppklarade brott är förskräckligt låg, parallella rättssystem växer fram i utsatta områden, poliser på patrull är en sevärdhet, vissa domar och påföljder för grövre brott väcker många frågor och frustration.


Sovjetunionens fall för över 25 år sedan ledde till en nedrustning och omprioritering av försvarsmaktens kapacitet och inriktning. Ännu tio år efter Rysslands militära uppvaknande med kriget i Georgien talas det om en förstärkning av försvaret, men försvarsförmågan är sedan länge sorgligt reducerad och ljuset i tunneln är svårt att skönja.


Hur ska man då se på brandförsvar och räddningstjänst? Är det välbetänkt att väcka diskussion om brandförsvaret mitt uppe i dessa hemska skogsbränder? Kanske, kanske inte. Väldigt många brandmän, militärer, poliser, tjänstemän på MSB och kommuner har gjort mycket uppoffrande instser, men vi får inte rygga för det faktum att bränderna visat att resurser och ansvar- och ledning på riksplanet nu måste ses över och rättas till. Vi behöver modernt brandflyg, vi bör undersöka om fler deltidsbrandmän behövs, det är svårt att förstå varför regeringens krisledningsfunktion ska ligga under något annat statsråd än statsministern.


Och nu till min poäng. När de otäcka skogsbränderna nu blottställt en del brister och resursdiskussionen måste till, då måste de politiska prioriteringarna börja med att garantera de grundläggande tryggheterna, vi måste se till att upprätthålla nattväktarstaten, t o m uppgradera den. Staten klarar idag inte av denna grundläggande uppgift, det märker medborgarna och söker förändring.


Om staten vill säkra fundamental trygghet måste “blåljusmyndigheterna” få högre prioritet i budgeterna än progressiva politiker som vill bilda nya myndigheter för allehanda politiska syften. Staten måste ompröva “sin säkra kaka” och skaka fram nya pengar till fler poliser och civilanställda. Försvaret måste tillföras nya miljarder.  Den politiska kreativiteten för finansieringar får hitta nya spår.


Det politiskt korrekta är nu att diskutera grundtrygghet. Nattväktarstaten måste fungera, annars håller inte samhällskontraktet. “Klockan är sex och det är dags att vakna!”