Vår vision för Salem 2030


2018-08-05

Bild: Erik Glimvik
Bild: Erik Glimvik

Vi kommer nu att presentera vårt lokala program inför valet, totalt 13 avsnitt och en vision. I god ordning börjar vi med visionen.

Vision:

Salem 2030 är en av Stockholms läns mest attraktiva kommuner. Här är det tryggt och bra att bo, växa upp och bli äldre. Vardagspusslet fungerar genom en välskött kommun som har god kontakt med sina medborgare. Med moderaterna i ledningen har vi ett starkt grepp om ekonomin, med bästa möjliga service till lägsta kommunalskatt.

---

En vision ska vara en långsiktig målbild, ett strävansmål satt en del år framåt i tiden. Det finns politiker som gillar att tala om visioner för 2040 och 2050, men vi har valt 2030 för att det ska finnas någon slags kännbar koppling i tid. Ska en vision vara en drömbild och inte behöva vara möjlig att nå för att därigenom framkalla de riktigt visionära "penseldragen"? Nej, vi anser att visionen ska vara nåbar och kännas realistiskt.
En vision ska gärna vara kort och slagkraftig, lätt att komma ihåg. 

Vi väljer att mäta oss med Stockolms läns kommuner och baserar visionen på de kärnvärden vi tycker utmärker Salems kommuns styrkor och möjligheter.