Bygg Tvärförbindelse Södertörn och Östlig förbindelse


2018-08-19
Stockholm växer och är en av få storstäder utan ringled. Alla som är beroende av bilen för resor till och från arbetet och i själva arbetet, särskilt i Tyresö, Nacka, Värmdö och Lidingö kan se problemen: Södra länken räcker inte till och genomfartstrafiken måste gå genom innerstaden. 

Planeringsarbetet för Östlig förbindelse startades av Alliansregeringen men stoppas nu av de röd-gröna, bl a beroende av att Stockholm stad vägrar vara med och betala. 

Om Östlig förbindelse fanns skulle antalet bilar genom Stockholm minska med 55 000, per dag. Därför går vi moderater till val på att  bygga förbindelsen. 

Minst lika viktigt, och närmare i tid, ligger Tvärförbindelse Södertörn. Läs gärna den tidigare artikeln här. Tvärförbindelsen är ett löfte från staten sedan över 15 år. Den röd-gröna regeringen har inte lagt in tvärförbindelsen fullt ut i den nationella planen som nu gäller. Tvärförbindelsen är ett måste för att kunna ta sig enklare tvärs över Södertörn, ut på E4/E20 inte minst från den nya hamnen i Norvik, Nynäshamn. Tung trafik ska inte färdas genom bostadsområden, heller inte på den vackra men smala och slingriga väg 225 genom Sorunda och Grödinge.