2018-12-02


Moderaternas personförslag till kommunens nämnder och styrelser

Ny i kommunstyrelsen: Rickard Livén
Ny i kommunstyrelsen: Rickard Livén

Ny i kommunstyrelsen: Farzana Khan
Ny i kommunstyrelsen: Farzana Khan

Ny i kommunstyrelsen: Björn Odelius
Ny i kommunstyrelsen: Björn Odelius

Fullmäktiges ordförande valdes redan i oktober. Olle Glimvik fortsätter på denna viktiga post. Björn Odelius fortsätter som 2:e vice ordförande.

Lennart Kalderén är nominerad till kommunalrådsposten. I kommunstyrelsen blir moderaternas besättning, förutom Lennart, Elisabeth Bovin-Exner, Björn Kvist och Rickard Livén (ny)  som ordinarie ledamöter samt Farzana Khan (ny) och Björn Odelius (ny) som ersättare. 

I Barn- och Utbildningsnämnden är uppdelningen inom Alliansen att vi moderater tar ordförandeposten de kommande två åren genom Lennart Ejenäs och att liberalernas Petter Liljebladh besätter posten 2021-2022. För moderaterna kommer i övrigt Björn Odelius, Sonia Ohlsson och Gun Andersson att vara ordinarie, Ulf Malmström, Janina Stenlund och Sandra Nilsson (ny) blir ersättare.

I Socialnämnden fortsätter Elisabeth Bovin-Exner som ordförande. Andreas Lundvall (ny) och Farzana Khan är ordinarie, Ulla Wickstein och Ilse Forsberg är ersättare. 

Björn Kvist fortsätter som ordförande i Bygg- och Miljönämnden, Stefan Almå är ny som ordinarie ledamot. Jasmina Kosevic och Rickard Livén är ersättare. Ny ordförande i Kultur- och Fritidsnämnden: Erik Glimvik
Ny ordförande i Kultur- och Fritidsnämnden: Erik Glimvik

Ny ordförande i Näringslivskommittén: Stefan Almå
Ny ordförande i Näringslivskommittén: Stefan Almå

Ny Salem-representant i Södertörns Brandförsvarsförbund: Andreas Lundvall
Ny Salem-representant i Södertörns Brandförsvarsförbund: Andreas Lundvall

Ny Salem-representant i SRV Återvinning AB:s styrelse: Olle Glimvik
Ny Salem-representant i SRV Återvinning AB:s styrelse: Olle Glimvik

Erik Glimvik nomineras till ordförande i Kultur- och Fritiidsnämnden. Sead Kosevic blir ordinarie ledamot. Solveig Byfeldt blir ny ersättare. 

Ulf Malmström föreslås fortsätta som ordförande i Valnämnden med Per-Erik Ekman som ordinarie ledamot och Erik Glimvik som ersättare. Olle Glimvik nomineras till ordförande i Utskottet för nämndorganisation med Lennart Kalderén som ordinarie och Lennart Ejenäs som ersättare. Den senare är redan vald till ordförande i fullmäktiges valberedning med Lennart Kalderén som ordinarie ledamot och Erik Glimvik som ersättare. Bo Selander nomineras till vice ordförande bland kommunens revisorer.

Ulla Wickstein fortsätter som ordförande i Kommunala rådet för funktionshinderfrågor, Ilse Forsberg nomineras till att fortsätta som ordförande i Pensionärsrådet. Stefan Almå föreslås som ny ordförande i Näringslivskommittén. Olle Glimvik (ny) föreslås bli Salems styrelseledamot i SRV Återvinning AB, Andreas Lundvall föreslås till Södertörns Brandförsvarsförbund (ny), Lennart Kalderén nomineras till SYVAB-styrelsen.

De flesta av våra förtroendevalda presenteras här.