Rönningepartiet samarbetar med Socialdemokraterna


2018-12-09


På onsdag väljer fullmäktige nämnder och styrelser i kommunen 2019-2020. Kommunstyrelsen väljs på fyra år till 2022.

Allianspartierna M, L, C och KD har politisk och valteknisk samverkan som presenterats tidigare. Det innebär att man har en politisk plattform för att utnyttja sin sammanlagda röststyrka på 16 av fullmäktiges 31 mandat. Det ger majoritet i samtliga nämnder och styrelser. 

Tidigare har Socialdemokraterna samverkat i opposition med Miljöpartiet och Vänsterpartiet. I år står dock Rönningepartiet högre i gunst. Socialdemokraterna och Rönningepartiet har valteknisk samverkan, men lämnar MP och V utanför. Det innebär att MP och V inte får några platser i kommunens nämnder och styrelser (förutom valnämnden, valberedningen och ett fullmäktigeutskott). S har sju och R tre platser i fullmäktige, totalt alltså tio.

 Det är intressant att Röningepartiet väljer ett samarbete med Socialdemokraterna. Frågan är hur långt det kommer att sträcka sig? Från missnöje med det mesta av M och Alliansens styre, sträcker de nu ut en hand till det röda blocket. Det konstaterar Erik Glimvik, ordförande för Moderaterna i Salem och Rickard Livén blivande medlem av kommunstyrelsen för Moderaterna.

Svergiedemokraterna har genom sina tre platser i fullmäktige rätt till en ordinarie och en ersättarplats i såväl kommunstyrelsen som barn- och utbildningsnämnden. Sverigedemokraterna har dock inte närvarat i arbetet i fullmäktiges valberedning. Närvaron har också varit dålig på fullmäktiges möten.